Mest sökta taggar Solvärme Elsystem Avloppssystem

Informationen är strukturerad, sökbar och kvalitetssäkrad

Det unika med informationen på informationscentrum för hållbart byggande är att den är strukturerad och kvalitetssäkrad. All dokumentation som publiceras analyseras och taggats med sökord som gör att du som användare enklare kan finna det som just du är intresserad av. Initialt kommer databasen som du kan söka i vara något begränsad i antal dokument, men allt eftersom vi får in och publicerar nytt material kommer du finna det mest väsentliga inom hållbart byggande.


För att du skall känna dig trygg i informationens tillförlitlighet genomför vi en oberoende kvalitetssäkring av allt material som publiceras. I kategorierna A, B och C bedömer vi kvalitetsnivån på informationen. Här kan Du läsa mer om bedömningskriterierna.