Framtidens trähus - energieffektiva med god innemiljö (före)

Denna rapport dokumenterar kritiska punkter under arbetet med det första flervåningshuset i trä där de frivilliga svenska passivhuskriterierna tillämpats. Resultatet visar att byggnadens lufttäthet uppnår kriterierna, men att inomhustemperaturen sommartid riskerar uppgå till för höga nivåer.

Det första flervåningshuset i trä, där de frivilliga svenska passivhuskriterierna tillämpas, har nu uppförts i Växjö. Inom ramen för Vinnovaprogrammet ”Framtidens trähus –energieffektiva med god innemiljö” har IVL uppgiften att dokumentera projektet från idéstadiet, samt projektering, byggnation och drift med syfte att göra en värdering av byggnadens miljöprestanda.

Denna rapport dokumenterar tekniska lösningar, kritiska punkter samt energiprestanda från utvecklings-, projekterings- och byggnadsfas i projektet. Detta innefattar val av konstruktionslösningar, byggnadselement och tekniska installationer, liksom ett flertal energiberäkningar. Även det termiska klimatet har simulerats för den kallaste och varmaste dagen i de mest utsatta lägenheterna.

Resultat

Byggnadens lufttäthet har, på grund av byggnadens höjd och komplexitet, varit ett orosmoment under processen. Trots detta visar Blower Door-testet att byggnadens lufttäthet uppnår de specificerade kriterierna. Det definierade programmet för att undersöka lufttätheten av byggandselement före dess installation samt efter att första våningen är byggd har visat sig vara en god metod för att säkerställa lufttätheten för hela byggnaden.

Enligt Socialstyrelsen får inomhustemperaturen maximalt uppgå till 26°C sommartid, och uppnå 28°C under korta perioder. Resultaten från simuleringar av inomhustemperaturen under sommarmånaderna visar oroväckande resultat, då inomhustemperaturerna, utan vädring, riskerar uppgå till 42°C.

Nytta

Denna rapport dokumenterar kritiska punkter under projektet Södra Portvakten och dess utveckling, planering och byggnadsfaser. Rapporten kan användas som jämförelse med andra liknande projekt, eller vid planering av nya projekt där erfarenhet och vägledning efterfrågas.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Framtidens trähus - energieffektiva med god innemiljö. Documentation of project's development, planning, and building phases. Building's energy performance.

Författare

Kildsgaard, Ivana; Prejer, Erik

Publiceringsår

2011

Annat rapportnummer

B1986

Deltagande organisationer

IVL Svenska Miljöinstitutet, VINNOVA, EU NortPass

Rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm

Byggårsintervall start

2006

Byggårsintervall stopp

2009
Publicerat: 2018-06-12