Lucka 7: Visste du att...

...det finns många ekonomiska bidrag att söka för dig som vill renovera eller energieffektivisera. Vi har listat några av dem som kommer från Boverket. Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Passa på att genomföra de åtgärder din fastighet behöver med hjälp av dem.
Publicerat: 2018-12-07

Pengar framhålls ofta som ett problem för hållbart byggande och renovering. Här har vi sammanställt några av bidrag som finns att söka för bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, organisationer, privatpersoner och skolor som planerar för framtiden.

Vem och hur?

Vi har listat vem som kan söka, vem som är bidragsgivare, hur stort bidraget är och om det finns övriga villkor eller kommentarer kring stöden.  Det finns också en länk direkt till sidor där du kan läsa mer. Med den grundinformationen kan du sedan själv gå vidare.

Länsstyrelsen och kommunen där du bor kan också ha ekonomiska stöd osm är lokala och det kan löna sig att kontakta dem för att fråga. 

Tid en framgångsfaktor

Julen kan var en bra tid att planera för nästa och nästnästa och nästnästnästa år - framförhållning och god tid är några av de bästa förutsättningarna för lyckade åtgärder för underhåll och nybyggnation. Lycka till!