Kraftigt ökat intresse för BREEAM-SE-certifiering

Under 2017 registrerades tre gånger så många för certifiering i BREEAM-SE jämfört med 2016. – Att hållbarhetscertifiera sina byggnader blir alltmer en hygienfaktor, menar Sabina Jonestrand, chef för BREEAM på Sweden Green Building Council.
Publicerat: 2018-02-14

Under 2017 registrerades 57 byggnadsprojekt för certifiering i BREEAM-SE, vilket är mer än tre gånger så många som under 2016. 

– Det är verkligen roligt att fler företag nu använder BREEAM-SE som ett verktyg för att arbeta hållbart i byggprojekt, såväl prestigeprojekt som enklare byggnader. Dels har vi återkommande företag, men det som hänt nu senast är att allt fler nya företag registrerar sig för BREEAM-SE, säger Sabina Jonestrand, chef för BREEAM på Sweden Green Building Council.

Ett kvitto på hållbarhetsprestanda

Att ha BREEAM-SE-certifierade fastigheter är ett kvitto på att företaget har bra hållbarhetsprestanda, vilket kan ge utdelning på flera sätt, inte minst för miljön, menar Sabina Jonestrand och ser en trend som tyder på att det är en hygienfaktor för allt fler.  
– Vi ser att certifieringen ger mervärde och stolthet för personal som arbetar i dessa företag, fastighetsägaren kan få ekonomiska fördelar i bankärenden och värdet på byggnaderna stiger. Det är också enklare att få hyresgäster till BREEAM-SE-certifierade lokaler, berättar Sabina Jonestrand.

Hoppas mindre aktörer ökar

Nu hoppas Sabina Jonestrand och kollegorna på SGBC att allt fler mindre aktörer ska ta efter de stora jättarna.
– Vi tror att utvecklingen kommer att leda till att fler vill och måste hållbarhetscertifiera sig för att klara sig som företag. Att ha en BREEAM-SE-plakett i entrén och kunna använda i både den externa och interna kommunikationen, är en attraktiv tredjepartsförsäkran.

Skapar intern stolthet

Ett exempel som SGBC lyfter fram för att illustrera ökningen är den fastighetsägare som registrerade flest projekt under 2017, nämligen Lidl. Genom att arbeta med BREEAM-SE som plattform har Lidl profilerat sig som en ledande branschaktör inom hållbarhet.
– Vi upplever att vi har fått andra möjligheter att profilera oss i och med miljöcertifieringen. Arbetet har skapat ett otroligt engagemang och det har byggt en intern stolthet hos oss på Lidl, det märks tydligt, säger Johan Augustsson, fastighetsdirektör på Lidl Sverige.

(Källa: SGBC)