Guidelines – riktlinjer baserade på de erfarenheter som erhållits vid uppförande och utvärdering av Hamnhuset

En sammanställning har gjorts av erfarenheter från uppföljningen av Hamnhuset. Resultatet är guidelines för byggherrar och konstruktörer av framtida flerbostadshus med passivhusteknik.
Gervind, Pernilla, Ruud, Svein

Älvstranden Utveckling AB (ÄUAB) var först ut att bygga ett större flerfamiljshus med passivhusteknik och har lärt sig mycket om hur man kan bygga energieffektiva hus med låg livscykelkostnad. ÄUAB vill uppmuntra fler att bygga energieffektivt genom att dela med sig av de erfarenheter de fått, bl.a. genom denna rapport. Syftet med rapporten är att ge kunskapsåterföring från de erfarenheter man fick vid uppförande, idriftsättning och uppföljning av Hamnhuset. Rapporten vänder sig framförallt till byggherrar och konstruktörer. Projektet har genomförts i samarbete med NCC och finansierat av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond samt av EU, Västra Götalandsregionen och Interreg IVB Nordsjöprogrammet genom deltagande i Build with CaRe.

 

Resultat

Resultatet är guidelines för byggherrar och konstruktörer av framtida flerbostadshus med passivhusteknik. Några av de erfarenheter som har erhållits är att det är viktigt att arbeta aktivt med att minska köldbryggor för att minska transmissionsförlusterna. För att underlätta provtryckningen ska denna planeras i ett tidigt skede. I ett lågenergihus är installationerna ofta många och tekniskt avancerade vilket ställer högre krav på driftsteknikern, men även på överlämning i alla led. Dåligt skötta installationer riskerar att ökar energianvändningen i huset.

 

Nytta

Guidelinsen underlättar för byggherrar och konstruktörer som planerar att bygga nya stora flerbostadshus med passivhusteknik så att de kan undvika att upprepa misstag och få nya projekt att flyta smidigare.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Guidelines – riktlinjer baserade på de erfarenheter som erhållits vid uppförande och utvärdering av Hamnhuset

Författare

Gervind, Pernilla, Ruud, Svein

Publiceringsår

2011

ISBN

978-91-87017-10-0

Annat rapportnummer

SP Rapport 2011:78

Kontaktuppgifter författare

pernilla.gervind@ri.se

Deltagande organisationer

SP (numera en del av RISE), Älvstranden Utveckling AB, NCC Construction

Rapportör

Svein Ruud

Kontaktuppgifter rapportör

svein.ruud@ri.se
Publicerat: 2018-01-11