Så renoverar du villan klimatsmart

Runt om i landet testas nu det nya webbverktyget som ska hjälpa alla som vill renovera sin villa mer klimatsmart. När renoveringen står för dörren kan man med fördel passa på att energieffektivisera. Det lönar sig både för klimatet och plånboken.
Publicerat: 2017-12-22

Projektet drivs av Sustainable Innovation i samverkan med Beställargruppen för småhus (BeSmå), WSP och ett 15-tal organisationer och ett 40-tal energi- och klimatrådgivare.

Avsikten är att underlätta för småhusägare att renovera hållbart för att snabbare uppnå den stora effektiviseringspotential som marknaden har, nämligen cirka 7 TWh/år. Det motsvarar den årliga energianvändningen i cirka 300 000 villor.

Verktyget visar mervärden

– När man renoverar huset idag är det många energiåtgärder som inte blir gjorda eftersom det är otydligt vilka mervärden det ger i form av bättre luftkvalitet, jämnare inomhustemperatur och minskade kostnader för energi. Det tar tid att hitta information om lämpliga åtgärder och vilka krav som kan ställas och det krävs att beställningen till hantverkaren är tydlig samt att den kan följas upp. Vi vill göra det mycket enklare, säger Jan Kristoffersson, projektledare på Sustainable Innovation.

Läs mer på http://www.sust.se/projekt/smahus/

Källa: Publicerat på www.sust.se den 11 december