Så skapas beteenden som leder till hållbart tänkande

Miljöpåverkan från energi- och varmvattenproduktion verkar motivera mer till ändrat beteende än vad möjligheten att spara pengar gör. Detta är en av slutsatserna i studien Energy in Mind – ett försök att påverka konsumenter i en positiv spiral mot lägre energianvändning.
Publicerat: 2018-01-18