Informationscentrum för hållbart byggande sänder webbinarium

Informationscentrum för hållbart byggande startade sin verksamhet den 1 januari i år. Vid ett direktsänt webbinarium den 24 januari kommer koordinator Johan Nuder att ge sin syn på arbetet att samla in och sprida relevant information och kunskap.
Publicerat: 2018-01-18

Uppdraget från Boverket omfattar ”att främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv”. 

Vill "få det att hända"

- Det råder generellt ingen brist på information om hållbart byggande och det är viktigt att samla in och sprida så att kunskapen kan göra nytta. Men min ambition är dessutom att vi ska ”få det att hända” och att göra kunskapen till handling, säger Johan Nuder.
Vid webbinariet kommer även en inspelad hälsning från bostadsminister Peter Eriksson att visas.

Presentation av samarbetspartners

Styrgruppsmedlemmarna, som representerar de fem underleverantörerna till Svensk Byggtjänst i samarbetet kring Informationscentrum för hållbart byggande, kommer också att presenterar sig under webbinariet.

Det är Andres Muld, styrgruppsordförande och ordförande i Nationellt Renoveringscentrum NRC, Anna Jarnehammar från IVL, Kristina Mjörnell från RISE, Stefan Olsson från Energikontoren Sydost, Thomas Sundén från Sustainable Innovation, samt Dennis Johansson från NRC som är kvalitetsansvarig på Informationscentrum för hållbart byggande.

Fullbokat visar på stort intresse

Den främsta kanalen för det nyinrättade informationscentrumet är en webbplats som i dagsläget är under uppbyggnad. Men även samarrangemang och deltagandet i konferenser och på mässor med hållbar renovering och hållbart byggande som tema är en viktig del av uppdraget.
Intresset för den statligt finansierade satsningen är stort och de 500 platserna till direktsändningen tog snabbt slut. Webbinariet kommer dock att kunna ses i efterhand via en länk på hemsidan www.ichb.se.