Ministern på webbinariet: Jag förväntar mig samverkan kring hållbart byggande

Bostadsminister Peter Eriksson riktar en tydlig uppmaning till branschen om samverkan för att öka hastigheten för hållbart byggande. – Förändring kräver kunskap. Jag förväntar mig att ni ska lära andra det ni själva lärt er, sa Peter Eriksson vid ett webbinarium från Informationscentrum för hållbart byggande.
Publicerat: 2018-01-24

Tidigare idag presenterades Informationscentrum för hållbart byggande vid ett webbinarium som sågs av nära 200 deltagare. Syftet var att berätta om uppdraget från Boverket, om arbetet den närmsta tiden och om riktningen för centrumet i ett längre perspektiv.

Bostadsminister Peter Eriksson deltog i ett förinspelat inslag och gav sin syn på regeringens satsning. Han var mycket tydligt med att takten för hållbart byggande måste öka för att nå klimatmålen och att Informationscentrum för hållbart byggande ska sprida samlad erfarenhet och kunskap till alla de yrkesgrupper som kan påverka detta.

Förändring kräver kunskap

Peter Eriksson riktade även en uppmaning till branschen att samverka och bidra till erfarenhetsåterföring.
– Vi måste kraftigt skärpa upp hastigheten i förändringsarbetet inom byggbranschen när det gäller hållbarhet för att klara av att leva upp till klimat-, miljö- och hälsofrågorna. Förändring kräver kunskap. Och jag förväntar mig att ni ska samverka – att lära andra vad ni själva har lärt er.

Styrgruppen presenterade sig

Under webbinariet presenterade sig även informationscentrums koordinator Johan Nuder och berättade om verksamheten idag och framöver och styrgruppens medlemmar presenterade sig. De är samtliga representanter från de underleverantörer som tillsammans med huvudleverantören Svensk Byggtjänst står bakom Informationscentrum för hållbart byggande.

Ordförande för styrgruppen är Andres Muld och övriga medlemmar är Stefan Olsson från Energikontoren Sverige, Anna Jarnehammar från IVL Svenska Miljöinstitutet, Kristina Mjörnell från RISE, Thomas Sundén från Sustainable Innovation liksom Urban Månsson från Svensk Byggtjänst.

”Det här är ett teamwork”

Informationscentrum för hållbart byggande sprider i första hand sitt innehåll via webbplatsen ichb.se som är i ett uppbyggnadsskede. Här kommer mycket att hända under våren som främjar hållbart byggande och hållbar renovering, berättade Johan Nuder.
– Vi har precis börjat en resa där vi samlar in information och har lagt mycket tid på att strukturera den här informationen så att du lätt kan hitta den. Vi är ännu i ett startskede och står inför många utmaningar, där den främsta är hur vi ska kunna nå ut. Där behöver vi er hjälp. För att kunna bygga hållbart måste vi hjälpas åt. Det här är, precis som Peter Eriksson säger, ett teamwork, säger Johan Nuder.