Konstruktionen avgörande för brandsäker cellplast

Vid en fastighetsbrand i Skövde i januari 2019 spreds elden via isolering i cellplast till grannhuset. Är cellplasten farlig? "Byggnadens konstruktion och materialsystem betyder mer för brandsäkerheten än enstaka material", säger Patrick Van Hees, professor i brandteknik vid Lunds universitet.
Publicerat: 2019-01-30

Branden i ett flerbostadshus i Skövde 2019 och den förödande branden i Grenfell Tower i London 2017 har en gemensam nämnare – isolering med cellplast som fattade eld. I Skövde kunde alla boende räddas, vilket inte var fallet i Grenfell Tower där 71 personer omkom.

Cellplaster – en stor familj

Cellplast är ett samlingsnamn på ett stort antal produkter som har det gemensamt att det rör sig om plastmaterial med celler som innehåller olika gaser, luft eller vakuum. Det finns både mjuka och hårda cellplaster, och det är den senare varianten som används för bland annat tilläggsisolering av hus.

Ökade krav på låg energianvändning i fastigheter, har bidragit till att cellplasterna blivit populära – jämfört med exempelvis mineralull går det att sätta tunnare skikt och få lika bra eller bättre isolering. Det innebär i sin tur lägre vikter på fasaden och mindre byggyta.  På marknaden finns cellplast både med och utan brandskyddsmedel och en rad olika byggsystem där cellplast är inklädd i exempelvis plåt eller puts.

Brandskydd kräver helhetsperspektiv

En byggnads konstruktion påverkar i hög grad brandsäkerheten, understryker Patrick Van Hees, professor i brandteknik vid LTH, Lunds universitet.

– Vid tilläggsisolering är det viktigt att inte enbart tänka material, utan hela system av material eftersom byggnadssystemet påverkar brandsäkerheten. Det är avgörande att ha ett helhetsperspektiv när det gäller brandskydd i fasader. 

– Cellplaster är generellt sett brännbara, men har olika brandtekniska egenskaper. Att använda cellplaster som inte är testade som system innebär en risk, men det finns idag cellplastpaneler på marknaden som klarar höga brandskyddskrav.

Ta in en brandkonsult

Till småhusägare, styrelser i bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare som oroar sig för isolering med cellplast i sina hus, har Patrick Van Hees några goda råd:

– För en lekman är det svårt att avgöra om en konstruktion är rätt utformad för att begränsa brandspridning. För större projekt bör man därför anlita en brandkonsult. Rent generellt är det bra att kontrollera om det finns isolering med cellplast som ligger oskyddad och i så fall ta in professionell hjälp. Med rätt åtgärder och cellplaster med bättre brandklasser går det att få brandsäkra lösningar.

Text: Madeleine Appelgren