Anlita behörig hantverkare för våtrumsrenovering

Ska du renovera badrummet? I så fall är det läge att anlita auktoriserade företag och även kontrollera behörigheten hos de hantverkare som ska utföra jobbet.
Fyra hantverkare från olika branscher. Felaktigt utförda rördragningar, läckande tätskikt och trasiga vitvaror är vanliga orsaker till vattenskador i svenska hem. Foto: Mostphotos
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-10-07

Om en installation i kök och våtrum inte är fackmannamässigt utförd och inte följer gällande branschregler, kan det resultera i en dyrbar vattenskada. Felaktigt utförda rördragningar, läckande tätskikt och trasiga vitvaror är vanliga orsaker till vattenskador i svenska hem.

Anlita legitimerade hantverkare

Så när du ska renovera exempelvis ett badrum, är det därför viktigt att anlita ett auktoriserat företag. Men visste du att det är lika viktigt att kontrollera behörigheten hos den hantverkare som ska utföra jobbet? En behörig hantverkare ska kunna visa upp GVK-legitimation som innebär att hantverkaren har relevant grundutbildning som är godkänd av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, följer gällande branschregler och har aktuell kompetens för arbete i våtrum. Legitimationen utfärdas av Golvbranschens VåtrumsKontroll, GVK, en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i svenska våtutrymmen.

Var fjärde golvbrunn felinstallerad

Alltför många badrum har fel som kan leda till vattenskador. Enligt försäkringsbolaget Folksam, som tidigare undersökt svenska badrum utan hänsyn till vem som utfört jobbet, är var fjärde golvbrunn – alltså 25 procent –felinstallerad. När det kommer till installationer som GVK-auktoriserade företag utfört reduceras felen till färre än 5 procent visar de besiktningar som regelbundet görs av AB Svensk Våtrumskontroll.

– Skillnaden mellan 25 och 5 procent fel visar tydligt hur viktigt det är att välja rätt hantverkare, säger Johan Aspelin, vd för GVK. Ett badrum som blir vattenskadat och måste göras om innebär stora påfrestningar både på ekonomi och miljö.

Lång utbildning för auktorisation

GVK-auktorisationen är en kvalitetsstämpel som bygger på individuell kompetens. Till att börja med krävs ett yrkesbevis från Byggnadsindustrins Yrkesnämnd. För yrkesbeviset fordras en golvläggarutbildning, eller motsvarande, med 2 500 timmars praktik. Därutöver behövs ytterligare 4 300 timmar praktisk lärlingstid. Först därefter, alltså 6 800 yrkestimmar senare, kan montören påbörja GVK-utbildningen, bli auktoriserad och få sin GVK-legitimation.

Regler för säker vatteninstallation

När det gäller alla typer VVS-installationer finns också ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer.  Branschreglerna Säker Vatteninstallation ställer krav på såväl installatörer som produkter för att minska risken för vattenskador, men även för smittspridning, brännskador och förgiftning som kan orsakas av vatten.

I systemet Säker Vatteninstallation ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera.  Idag finns drygt 2000 auktoriserade VVS-företag och över 22 000 utbildade VVS-montörer och arbetsledare.

Källor:

  • GVK, Golvbranschens VåtrumsKontroll.
  • Föreningen VVS-Auktorisation som äger branschreglerna Säker Vatteninstallation.

Text: Madeleine Appelgren