Checklista för upphandling av FTX

Att var en bra beställare är A och O för resultatet. Med hjälp av vår Guide FTX kommer du långt. Här är en enkel men viktig checklista med fem punkter som hjälper dig vid upphandlingen av FTX-installationen.
Publicerat: 2018-06-27

Utrymme. Undersök hur svårt det är att hitta plats för aggregat och kanaler.


Gammalt vs Nytt. Värdera fortsatt underhållsbehov med kostnader för befintligt ventilationssystem.


Vinster. Värdera hur ett bättre inomhusklimat kan värdesättas för just det här flerbostadshuset.


Boendedialog. Ha regelbundet informationsutbyte med de boende.


Ekonomi. Gör en kostnadskalkyl där undvikna underhållskostnader och ett bättre inomhusklimat värderas tillsammans med investeringskostnader och framtida besparingar av driftkostnader.