Energibesparing i miljonprogrammet fokus för Renoveringsdagen 2019

Kan hus från miljonprogrammet renoveras till nästan samma energikrav som nybyggnation? Svaret är ja, visar EU-projektet Cityfied där man rustat upp 1970-talsområdet Linero. Resultaten presenteras under Renoveringsdagen 2019 i Lund 27–28 mars.
Området Linero i Lund har energieffektiviserats genom EU-projektet Cityfied.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-03-04

Under snart fem år har EU-projektet Cityfied pågått på Linero i Lund. Målet har varit att hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar för att energieffektivisera äldre flerfamiljsbostäder så att de når samma energikrav som nybyggnation utan att påverka hyresgästernas möjlighet att bo kvar.

I Linero har 16 trevåningshus genomgått stambyte och energirenovering då vindarna har isolerats, fönster bytts ut och nya fjärrvärmecentraler installerats. Även ventilationen i husen har förbättrats samtidigt som nyinstallerade styrsystem gett jämnare inomhustemperatur vilket spar värme. En del tak har också utrustats med solceller.

Hyresgäster kan bo kvar

I Cityfied-projektet har man undvikit standardhöjande åtgärder, till exempel att byta ut kök, för att hyresgäster ska ha råd att bo kvar efter en energirenovering.

– Projektet är unikt eftersom fastighetsägaren, energibolaget, kommunen och forskningen har samarbetat med den gemensamma tanken att minska koldioxidutsläppen utan att driva upp hyrorna. Det har gett ett bredare perspektiv på hur vi kan rusta upp bostäderna på ett genomtänkt och kostnadseffektivt sätt, säger Jeanette Green på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Stora energibesparingar möjliga i miljonprogrammet

Energibesparingarna i Linero har mätts och analyserats av IVL Svenska Miljöinstitutet. Alla mätdata är ännu inte klara, men preliminära uppgifter visar att energianvändningen kan ha minskat med så mycket som 40 procent. Det innebär att hus från miljonprogrammet kan bli lika energisnåla som nybyggen.

– Det vi har kunnat se från mätningarna hittills är att det går att göra betydande energibesparingar genom en kostnadseffektiv energirenovering. Men det gäller att hålla renoveringen på rätt nivå. Det lönar sig att sänka energianvändningen till det som är gjort på Linero, men en mer omfattande insats kostar mer än det sparar, säger Jeanette Green. 

De livscykelanalyser som IVL har tagit fram i projektet visar också att det klimatmässigt är mer hållbart att rusta upp byggnader till nybyggnadsprestanda än att riva dem i förtid och bygga nytt.

Renoveringsdagen 2019 i Lund 27–28 mars 

Resultaten från Cityfied presenteras i samband med Renoveringsdagen 2019 i Lund 27–28 mars. Det är sjätte årets i rad som Nationellt Renoveringscentrum, NRC, arrangerar konferensen och i år alltså ihop med IVL Svenska miljöinstitutet, LKF, Kraftringen och Lunds kommun som tillsammans driver Cityfied i Sverige.

Projektets lönsamhet, potentiella klimatbesparingar, kommunikation med hyresgäster och beteende som förändrar energianvändningen är några ämnen som kommer att lyftas. På programmet står också effektproblematik i elnätet samt aktuell information från Boverket, Energimyndigheten och Lunds kommun

– Vi hoppas på en stor uppslutning till Renoveringsdagen 2019 och välkomnar alla som på något sätt jobbar med renovering. De senaste åren har många studenter visat intresse, vilket förstås är väldigt glädjande, säger Karin Farsäter, administratör på NRC.

Renoveringsdagen 2019 är kostnadsfri, men anmälan krävs senast 12 mars

Mer information, program och anmälan till båda dagarna finns på följande länk:
https://sv-se.invajo.com/event/nationelltrenoveringscentrum/renoveringsdagen2019