Energideklarationer visar på minskad energianvändning

Det senaste decenniet har energianvändningen minskat i flerbostadshus byggda under folkhemmet och miljonprogrammet. Det visar studien Energideklarationen i två vågor som jämför energideklarationer från olika tidpunkter.
Studien Energideklarationen i två vågor visar att flerbostadshus byggda under folkhemmet och miljonprogrammet i genomsnitt minskat energianvändningen med 20 kilowattimmar/kvadratmeter sedan 2007.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-04-04

Examensarbetet Energideklarationen i två vågor har genomförts av Jenny von Platten och Carolina Holmberg inom forskningsprojektet Nationell Byggnadsspecifik Information (NBI), som utvecklar en nationell databas för flerbostadshus med information från flera olika register.

Två omgångar med energideklarationer

Studien, genomförd i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden, är baserad på data från energideklarationer från de två “vågorna" av energideklarationer. Den första vågen startade 2007–2008 då EU-direktivet för byggnaders energiprestanda började gälla. Eftersom giltighetstiden för en energideklaration är 10 år, kom det en andra våg av energideklarationer 2017–2018.

– Nu när det möjligt att titta på energideklarationer från olika tidpunkter finns en ny resurs för att studera utvecklingen av energiprestanda, säger Jenny von Platten.

Folkhemhus och miljonprogrammet minskar mest

Studien visar att energiprestandan generellt sett har förbättrats i hela det svenska flerbostadshusbeståndet – men även att takten inte tillräcklig för att nå de nationella målen.

Mellan de två vågorna av energideklarationer har energianvändningen minskat från 145 till 125 kilowattimmar/kvadratmeter. Alltså en nedgång på 20 kilowattimmar/kvadratmeter vilket motsvarar en årlig energieffektiviseringstakt om 1,7 procent. Störst är minskningen i flerbostadshus byggda under folkhemmet och miljonprogrammet och som till stor del ägs av allmännyttan.

Resurssvaga grupper i hus med renoveringsbehov

Studien visar även på ett positivt samband mellan renovering och energieffektivisering.  Men även fastigheter som inte renoverats visar på betydande energieffektivisering, något bland annat beror på installation av värmepumpar, solceller och FTX-ventilation.

I studien har Jenny von Platten och Carolina Holmberg samkört information från energideklarationer med information om bland annat renovering och de boendes årsinkomster.

– Ekonomiskt svaga grupper bor ofta i byggnader med stora behov av energieffektivisering. Det är information som kan vara viktig i utformningen av stöd och styrmedel vid renoveringar.