SIRen - Fyra snabba om renoveringsforskning

Efter fem år avslutade nyligen forskningsnätverket SIRen sitt arbete med en resultatkonferens. Vi var där och dokumenterade dagen. Här ser du den andra av tre filmer där fyra forskare återger sina projekt i det snabba fördragsformatet "pecha kucha".
Anna-Klara Aspegren
Publicerat: 2020-01-28

SIRen står för Sustainable Integrated Renovation och var en stark forskningsmiljö som nyligen avslutades efter fem års arbete. SIRen byggde på tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare, aktörer, användare inom bygg- och fastighetsbranschen samt myndigheter och har haft inriktning på hållbar renovering. I december 2019 hölls resultatkonferensen där de presenterade sin forskning.

Fyra kortfattade forskningar

Informationscentrum för hållbart byggande dokumenterade och här kan du ta del av stora delar av dagen i filmformat. I den här filmen får vi fyra snabba presentationer av forskning inom vitt skilda områden. Man valde att använda den japanska metoden "pecha kucha", som i sin ursprungliga tanke innebär 20 bilder på 20 sekunder vardera - vilket blir 6 minuter och 40 sekunder. Här används den med viss flexibilitet, men fyller sin funktion med att skapa effektiva och komprimerade framträdanden.

Petra Eriksson, adjunkt i kulturvård vid Uppsala Universitet, berättar om hur kulturvärden kan tas om hand i renoveringsprocessen och Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White Arkitekter, talar om att återbruk är framtidens trendmaterial.

Kristina Mjörnell, docent vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, och chef på RISE, och Paula Fermenías, docent på Chalmers, talar båda om renovering av flerbostadshus men ur olika perspektiv. Mjörnell beskriver hur bostadsbolag kan tänka när de ska välja rätt renoveringsåtgärd för sitt bestånd medan Fermenías belyser hyresgästernas perspektiv vid renovering.

Mer om SIRens forskning finns att läsa i antologin Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv.