Från självdrag till FTX – så ventileras huset

Det finns flera olika typer av ventilation – här redogör vi för fem olika principer för lufttillförsel till hus.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-03-21

1. Självdragsventilation (S)

Självdragsventilation bygger på temperaturskillnad mellan ute- och inneluft. Under den kalla årstiden stiger varm luft uppåt genom husets frånluftskanaler och försvinner ut.  Då skapas ett undertryck och utomhusluft sugs in genom ventiler och otätheter runt fönster och dörrar. Vid självdragsventilation försvinner värme ut och partiklar från utomhusluften riskerar att sugas in. På plussidan ligger att systemet är billigt att installera och lätt att underhålla.

2. Mekanisk frånluft (F)

I ett mekaniskt frånluftssystem ansluts ventilation i kök och våtutrymmen till en utsugsfläkt, kopplad till en gemensam kanal. Genom det undertryck som skapas av utsuget, dras uteluft in i bostaden på samma sätt som vid självdrag eller via tilluftsdon försedda med filter som renar luften från partiklar.

 3. Mekanisk frånluft med värmeåtervinning (FX)

FX-ventilation fungerar efter samma princip som ett mekaniskt frånluftssystem, F-ventilation. Skillnaden är att här återvinns värmen i frånluften genom en värmepump eller värmeväxlare istället för att försvinna ut i det fria.

 4. Mekanisk från- och tilluft (FT)

I ett FT-system styr fläktar både till- och frånluft, vilket gör att man har kontroll över hur mycket tilluft som kommer in. Inkommande luft kan också renas med hjälp av filter vid luftintaget. Ett FT-system är möjligt att anpassa efter behov; vistas många i huset kan ventilationen ökas på och står det tomt kan den dras ner.

5. Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX)

FTX är en vidareutveckling av FT-system med kontrollerat flöde av till- och frånluft, och ger en bättre värmeekonomi. Genom FTX-aggregatets värmeväxlare återvinns värmeenergi ur frånluft innan den släpps ut i det fria. Samtidigt värms inkommande luft upp med samma energi. I aggregatet filtreras även olika partiklar bort.

En FTX-anläggning kan också användas för kyla ner inkommande luft. När det gäller FT- och FTX- ventilation är det viktigt att huset är så tätt att luft inte okontrollerat dras in eller försvinner ut genom springor och dragiga fönster.

Om du vill läsa en fördjupande text om olika typer av ventilation – klicka här.