"Vi stöder färdplaner som gör skillnad för klimatet!"

- En viktig del i Informationscentrum för hållbart byggandes uppdrag är att ta initiativ som i praktisk handling leder till en lägre klimatbelastning. Därför stöder vi Lokal Färdplan Malmö 2030 och de andra färdplaner som verkar för att nå detta mål, skriver koordinator Johan Nuder.
Johan Nuder, koordinator för Informationscentrum för hållbart byggande. Foto: Tobias Sterner
Text: Johan Nuder
Publicerat: 2019-05-17

"Informationscentrum för hållbart byggandes uppdrag är att främja ett mera energieffektivt och hållbart byggande. I klartext handlar det om att informera, kommunicera och inspirera till att det sker förändringar – att vi får det att hända!

En viktig del i detta är att få beslutsfattare och aktörer att göra skillnad, att ta initiativ som i praktisk handling leder till en lägre klimatbelastning både vad gäller energi, materialanvändning och CO2 utsläpp.

För att lyckas med detta behöver vi engagera och inspirera branschen, men även organisera oss för hur detta skall bli verklighet. Ett sådant initiativ är de olika färdplaner som arbetas fram på både nationell och lokal nivå i olika former. I onsdags presenterades Lokal Färdplan Malmö 2030, LFM30, där Informationscentrum för hållbart byggandet finns med som stödjande aktör.

Informationscentrum för hållbart byggande är mycket positiv till den här typen av arbete och kommer på olika sätt bidra för att på så vis främja att vi når ett mer energieffektivt och hållbart byggande på så kort tid som möjligt."

Johan Nuder, koordinator Informationscentrum för hållbart byggande