Qvinna i Botkyrka ökar social hållbarhet

Initiativet Qvinna i Botkyrka är en win-win för hållbarhetsarbetet konstaterar bostadsbolaget Botkyrkabyggen. Tidigare arbetslösa kvinnor i området får ökat självförtroende och egen försörjning, arbetet de utför leder till högre trivsel bland hyresgästerna och det stärker bolagets ekonomi.
Kvinnor som städar i tvättstuga. Foto: Botkyrkabyggen
Marit G Engstedt
Publicerat: 2019-11-13

Det som startade som ett projekt hösten 2017 är nu en permanent del i Botkyrkabyggens ordinarie verksamhet. Satsningen Qvinna i Botkyrka erbjuder jobb, språkstudier och utbildning i bland annat jämställdhet och friskvård till kvinnor som bor i bostadsbolagets hus och som står långt från arbetsmarknaden.

Fler ska anställas

Idag är 17 kvinnor anställda och arbetar i Fittja och Norsborg. År 2020 kommer ytterligare tio kvinnor att anställas och arbetet utökas till ännu en stadsdel. Visionen är att 100 kvinnor ska vara anställda inom ramen för Qvinna i Botkyrka år 2025. Allt eftersom Botkyrkabyggens avtal med olika städentreprenörer löper ut, ersätts de med anställda inom Qvinna i Botkyrka.

– Kvinnorna berättar hur mycket deras självförtroende och självkänsla har ökat när de nu har en egen försörjning. Vi i vår tur behöver deras kunskap, det har aldrig varit så rent och snyggt som där kvinnorna arbetar och det bidrar positivt till hyresgästernas trivsel och bolagets ekonomi, säger Susanne Axelsson Heldring, HR-chef på Botkyrkabyggen.

Bakomliggande problem

I Botkyrkabyggens hus bor många kvinnor med invandrarbakgrund och låga inkomster. Samtidigt visar studier att många kvinnor med invandrarbakgrund har sämre hälsa och vistas mindre i det offentliga rummet. Enligt Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering har ojämlikheten i hälsa bland kvinnor ökat sedan 1990-talet. Andra studier, från Brottsförebyggande rådet, visar att 53 % av kvinnorna i socialt utsatta områden är mycket eller ganska otrygga eller att de avstår från att gå ut eftersom de inte känner sig trygga. Detta vill Botkyrkabyggen åtgärda.

Förändrar kvinnornas liv

Botkyrkabyggens arbete för ökad jämställdhet och mångfald tar avstamp i en vilja att ta ett större ansvar för social hållbarhet. Bland annat är det kopplat till FN:s globala mål nr 5 Jämställdhet och nr 10 Minskad ojämlikhet.
– Vi har utarbetat verktyg för att utvärdera, stödja och förbättra kvinnornas arbetsmiljö. Strukturen och engagemanget gör att Qvinna i Botkyrka långsiktigt och djupgående förändrar kvinnors liv. Trots att det är mycket arbete så är det värt det. Vi måste alla jobba hårdare för att få ett jämställt samhälle. Vi måste utmana våra fördomar och skaffa oss kunskaper om olikheter, säger Susanne Axelsson Heldring.

Lönsam integration

Intresset för Qvinna i Botkyrka är stort från både bostadsbranschen och andra. I till exempel Malmö och Västerås har de allmännyttiga bostadsbolagen startat liknande verksamhet utifrån Botkyrkabyggens modell.
– Vi vill med Qvinna i Botkyrka visa att man kan jobba med social hållbarhet och integration på ett positivt och lönsamt sätt, säger Susanne Axelsson Heldring.

Qvinna i Botkyrka tilldelades i början av 2019 Arbetsförmedlingens pris för "Bästa initiativ inom jämställdhet". Satsningen var även en viktig del i att Botkyrkabyggen hösten 2018 utsågs till Årets Mångfaldsrika Företag. Qvinna i Botkyrka är även nominerat till Svenska Jämställdhetspriset 2020.