Renovering i miljonprogrammet – en chans att energieffektivisera

Halverad energiförbrukning med ny energieffektiv teknik – det var några mål för projektet Hållbara Järva 2010–2014, då Svenska Bostäder renoverade en av sina fastigheter i Akalla. "Tilläggsisoleringen sänkte energianvändningen med en femtedel", säger Yngve Green, energiansvarig på Svenska Bostäder.
Kvarteret Nystad 7 i Akalla, renoverat av Svenska Bostäder under projektet Hållbara Järva.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-02-27

Omkring 30 % av Sveriges lägenheter är byggda under miljonprogrammet på 1960- och 1970-talen. Efter omkring ett halvsekel är de flesta husen ett stort behov av renovering. Det var utgångspunkten för projektet Hållbara Järva som genomfördes under åren 2010–2014 med mål att förvandla Järvafältet till ett miljöprofilområde och en förebild för upprustning av andra miljonprogramområden. På Hållbara Järvas program stod bland annat satsningar på ökad delaktighet, trygghet, förnybar energi, hållbara transporter och energieffektiv renovering – exempelvis tilläggsisolering.

Kulturklassat hus

Svenska Bostäder deltog i projektet, som var en del av regeringens satsning inom ”Delegationen för hållbara städer”, och renoverade bland annat fastigheten i kvarteret Nystad 7 på Sibeliusgången i Akalla. Det 11 våningar höga huset med 99 lägenheter är ett så kallat skivhus – typiskt för miljonprogramsåren – och är därför klassificerat som kulturhistoriskt värdefullt av Stadsmuseet i Stockholm. En antikvarisk förundersökning låg till grund för renoveringen, där utvändig tilläggsisolering var en av flera planerade åtgärder för att minska energianvändningen.

Löpande information till de boende

Hållbara Järvas målsättning med ökad delaktighet, innebar att de boende på ett tidigt stadium involverades i planerna. Under renoveringen fick alla evakueras till bostäder i närheten

– Inledningsvis ordnade vi samrådsmöten för de boende för att informera om projektet i sin helhet. Hyresgästerna kunde också välja nivå på upprustning i sina lägenheter och göra tillval utöver standarden med fastställd bashyra, berättar Yngve Green, energiansvarig på Svenska Bostäder.

Platsbyggd isolering mer lönsamt

Ett av målen för Svenska Bostäder i Hållbara Järva-projektet, vara att testa och jämföra platsbyggd respektive prefabricerad teknik för tilläggsisolering av fasader.

– Tidigare försök med prefabricerade lösningar i andra byggnader, visade att det blev dyrare än konventionella metoder. Därför använder vi nu generellt platsbyggd isolering. Det är mer fördelaktigt i allt från måttanpassning och montagetid till material- och arbetskostnader, säger Yngve Green.

Fönstersättning fick justeras

Eftersom det ändå var dags att renovera fasaden på Nystad 7, var det ett bra läge att samtidigt tilläggsisolera.

– Tilläggsisoleringen med de sänkta energikostnader den innebär, är i sig inte lönsam i förhållande till totalkostnaden för ställningar, väderskydd, omputsning med mera. Men eftersom det ändå var dags att putsa om fasaden, blev åtgärden försvarbar, säger Yngve Green.

Till fasaden på Nystad 7 valdes 80 mm mineralull, medan vindsbjälklaget isolerades med 400 mm lösull. Källarplanet, som ligger under mark, isolerades däremot inte. Tilläggsisoleringen innebar att takanslutningar, fönstersättningar och balkongplattor fick byggas ut något för att fasaden skulle behålla sitt ursprungliga utseende. I samband med renoveringen byttes även till fönster och balkongdörrar med bättre energiprestanda.

Underhåll – en chans att energieffektivisera

Totalt investerade Svenska Bostäder 110 miljoner kronor i fastigheten. Förutom den nya fasaden med tilläggsisolering och 3-glasfönster, så byttes ventilationen ut och ett FTX-aggregat installerades på vinden. Alla ytskikt i lägenheterna renoverades, liksom gemensamma utrymmen och gården. På en fasad och på taket installerades solceller.

– Mycket av detta var rena underhållsåtgärder, men energieffektiviseringen blev ju en uppsida i kalkylen, säger Yngve Green.

 Hyresgästerna är fortfarande involverade i boendemiljön.

– Vi skickade ut enkäter ett halvår efter återinflyttningen. Med hjälp av AktivBo-konceptet får hyresgästerna också löpande tycka till om exempelvis inneklimat, trivsel, tvättstugor och störande ljud från grannar. Varje månad rapporterar vi dessutom värme-, varm- och kallvattenanvändning.

Tilläggsisoleringen sparade en femtedel av energin

Drygt fyra år efter det att Hållbara Järva-projektet avslutats, visar resultaten att värmeanvändningen i stort sett halverats i Nystad 7, medan varmvattenförbrukningen är oförändrad. När det gäller tilläggsisoleringen specifikt, visar energiberäkningen att den svarar för en energibesparing på ca 20 % jämfört med utgångsläget 2010.

För Svenska Bostäder gav Hållbara Järva-projektet en rad erfarenheter.

– Vi fortsätter med tilläggsisolering i våra ombyggnadsprojekt, men numera blir det av kostnadsskäl i mindre omfattning och då i form av platsmontage. En begränsning när det gäller större ombyggnation, är att hitta tillfälliga bostäder för alla de hyresgäster som måste evakueras, säger Yngve Green som också har några goda råd till fastighetsägare som funderar på att tilläggsisolera:

– Det är svårt att räkna hem en tilläggsisolering med de sänkta energikostnader den medför. Därför bör man göra detta i samband med en fasadrenovering som ändå är inplanerad. Gör en kalkyl på totalkostnaden och kolla alltid med kommunen om det finns några byggnadsantikvariska begränsningar.

Så renoverade Svenska Bostäder kv. Nystad 7 i Akalla 

 • Solceller vägg och tak
 • Avloppsvärmeväxlare
 • Stambyte
 • FTX-ventilation
 • Byte av värmesystem
 • Ny värmecentral
 • Snålspolande armaturer i bad och kök
 • Tilläggsisolering fasad 80 mm, vind 400 mm
 • Byte till treglasfönster med u-värde 0,9
 • Byte av balkongdörrar/partier och entrépartier
 • Tids- och närvarostyrd belysning 
 • Helrenoverade lägenheter vad gäller ytskikt, vitvaror, bad, kök
 • Helrenoverade allmänna utrymmen