Så blir bygget av det rätta virket

Altaner, staket, bryggor och konstruktioner i utsatta lägen – ibland finns det anledning att använda impregnerat virke för att bygget ska hålla. Men att bygga hållbart handlar också om att välja rätt sorts virke och att inte utsätta människor och miljö för onödiga kemikalier.
Snickare som bygger en grund för en veranda. Ny altan, ett staket eller kanske en trädgårdsbod - vår och sommar är byggprojektens tid. Foto: Dreamstime.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-04-07

När vi bygger något, är det en självklarhet att det hela ska hålla ett bra tag och inte ruttna och falla ihop. Byggets konstruktion är förstås viktig, men det gäller också att välja rätt material för det vi bygger.

Tryckimpregnerat virke – som kallas så eftersom det är impregnerat under högt tryck – har för många fått en negativ klang. Vilka ämnen innehåller egentligen det tryckimpregnerade virket och kan de innebära risker för hälsa och miljö? Här reder vi ut några frågor som konsumenter/beställare kan ha runt tryckimpregnerat virke.

När behövs tryckimpregnerat trä?

Använd inte tryckimpregnerat trä till sandlådan. Foto: Pexels.

Om något ska användas under en kortare tid – kanske en enkel sittbänk eller en sandlåda – fungerar obehandlat virke. Och i odlingslådor och pallkragar är tryckimpregnerat virke direkt olämpligt. Men om det är ett bygge som ska klara väta och hålla länge, så ställs andra krav. Altaner, trappor, bodar, bryggor och andra utomhuskonstruktioner bör byggas med virke som tål fukt – obehandlat trä i utsatta lägen kommer att angripas av röta. Tryckimpregnerat virke som säljs till privatpersoner, är i dag oftast behandlat med kopparsalter. Det finns flera olika nivåer av rötskydd.

Vem kan svara på frågor om virket jag ska köpa?

Byggvarubutiker kan hjälpa till med val av virke. Butiker som säljer rötskyddsbehandlat virke, är skyldiga att informera om vilka verksamma ämnen som finns i träskyddsmedlet. De ska också kunna upplysa om det finns några begränsningar för hur virket får användas, eventuella hälsorisker och skyddsåtgärder och hur virkesrester ska tas omhand.

Begagnat tryckimpregnerat virke – är det okej att använda?

Äldre tryckimpregnerat virke kan vara impregnerat med arsenik eller kreosot, ämnen som är farliga för både miljö och hälsa. Om man inte är helt säker på vad virket är impregnerat med, är det bättre att lämna in det till en återvinningsstation och istället köpa nytt virke med rätt NTR-klassning eller ett miljövänligt alternativ.

Vilka miljövänliga alternativ till tryckimpregnerat virke finns det?

Lärkträ och kärnvirke från tall som har ett naturligt skydd mot rötangrepp, är några förslag på miljövänliga alternativ. Det finns även virke som behandlats med kisel respektive hög värme för att bli mer motståndskraftigt mot röta och svampangrepp. Fråga i bygghandeln efter miljövänliga alternativ kan vara lämpliga för ditt projekt.

Varför ska jag välja certifierat trä?

Trä är ett 100 procent förnybart material som binder koldioxid, både under sin växttid och i form av olika träprodukter. Alltså ett klimatsmart val – men även metoden för skogsbruk bidrar i hög grad till vilken miljöbelastning en trävara har. Det finns idag flera olika certifieringar av skogsbruk. Till att börja med gällde skogscertifieringar enbart tropiska skogar där omfattande skövling riskerar att hota hela ekosystem. Numra certifieras även skog i andra delar av världen.

Svensk skogsvårdslagstiftning värnar både biologisk mångfald i skogen och god virkesavkastning. Produkter från certifierade skogar är märkta med symbolen för FSC, Forest Stewardship Council, eller PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Fråga i din byggvaruhandel efter certifierat trä.

Vilken nivå på rötskydd behövs?

Det beror på vad du ska bygga. Lagom är bäst – rötskyddet ska varken vara mer eller mindre än vad som krävs i sammanhanget. Detta för att inte i onödan bidra till att sprida miljöfarliga ämnen i naturen.

Nordiska Träskyddsrådet (NTR) har tagit fram ett klassificeringssystem för impregnerat virke som hjälper beställare och köpare att välja rätt. NTR-systemet är indelat i fem träskyddsklasser som representeras av olika färgkoder: 

  • NTR M, Färgkod Blå. Trä i havsvatten på Västkusten eller i mark och sötvatten där särskilt stora krav ställs på beständighet och hållfasthet.
  • NTR A, Färgkod Vit. Trä som är i varaktig kontakt med mark och sötvatten, samt till konstruktioner som är svåra att byta ut eller där personsäkerheten kräver att de inte försvagas, till exempel under en altan.
  • NTR AB, Färgkod Gul. Trä ovan mark som utsätts för väder och vind, men där personsäkerheten inte är av avgörande betydelse, exempelvis vanligt trallvirke.
  • NTR B, Färgkod Röd. Används till industriellt framställda snickeridetaljer som fönster och ytterdörrar som ska målas.
  • NTR Gran, Färgkod Orange. Passar för bland annat vindskivor och panel för utomhusbruk.

Virke som är mörkt med NTR A - AB-klass har 20 års rötskyddsgaranti för konsumenter i Sverige. Garantin gäller i 20 år från inköpstillfället och gäller för rötangrepp där virket blivit så angripet att det inte längre fungerar för sin uppgift.

Text: Madeleine Appelgren