Satsa på rätt virke

Altaner, staket, trappor och bodar – ibland finns det anledning att använda tryckimpregnerat virke för att bygget ska hålla. Men att bygga hållbart innebär också att veta varifrån virket kommer och att se till att kemikalier inte hamnar i naturen. Här är några tips för dig som bygger i sommar!
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-06-17

När vi bygger något är det en självklarhet att det hela ska hålla så länge som möjligt. Konstruktionen är förstås A och O, men det gäller också att välja rätt material så att det vi bygger inte drabbas av exempelvis röta.

 Fråga efter certifierat trä

Trä är ett förnybart material som binder koldioxid både under sin växttid och sedan i olika byggvaror. Trä är alltså ett klimatsmart val – men även skogsbruket bidrar till vilken miljöbelastning en trävara har. Det finns idag flera olika certifieringar av skogsbruk.

Produkter från certifierade skogar är märkta med symbolen för FSC, Forest Stewardship Council, eller PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Fråga i din byggvaruhandel efter certifierat trä när du ska köpa material.

Tryckimpregnerat eller ej?

Ska du bygga en enkel sittbänk eller en sandlåda till barnen, så är obehandlat virke ett bra val. Även i odlingslådor och pallkragar som har nära kontakt med ätbara grödor och jord, är obehandlat virke bäst. Men för sådant som ska klara väta och hålla länge, så ställs andra krav. Altaner, trappor, bodar, bryggor och andra utomhuskonstruktioner bör byggas med virke som tål fukt. Många väljer då tryckimpregnerat eftersom det ofta är det enklaste valet och billigaste alternativet i byggvarubutiken.

 Koppar – giftigt för liv i vatten

Tryckimpregnerat virke kallas så eftersom det är impregnerat under högt tryck med olika typer av ämnen för att motstå röta. Det tryckimpregnerade virke som säljs till privatpersoner, har en lätt grönskimrande ton.  Färgskiftningen beror på att det är behandlat med kopparsalter, vilket är mycket giftigt för vattenlevande växter och djur. Mängden koppar i tryckimpregnerat virke är dock mycket liten och det är bundet till träet. Men den dag konstruktionen rivs, så är det viktigt att virket lämnas in till en miljöstation. Tryckimpregnerat virke ska alltså inte brännas eller lämnas kvar ute i naturen.

Varning för gammalt virke

Det finns risker med att återanvända äldre tryckimpregnerat virke eftersom det kan vara impregnerat med exempelvis arsenik eller kreosot, ämnen som är mycket farliga för miljö och hälsa. Om man inte är helt säker på vad virke är impregnerat med, är det bättre att lämna in det till en miljöstation och istället köpa nytt virke med rätt NTR-klassning (se nedan) eller ett miljövänligt alternativ.

Miljövänliga alternativ finns

Lärkträ och kärnvirke från tall som har ett naturligt skydd mot rötangrepp, är några förslag för dig som vill undvika tryckimpregnerat virke. Det finns även virke som behandlats med kisel respektive hög värme för att bli mer motståndskraftigt mot röta och svampangrepp. Fråga i bygghandeln efter miljövänliga och hållbara alternativ som kan vara lämpliga för ditt projekt.

Vem kan svara på frågor om virket?

Byggvarubutiker som säljer rötskyddsbehandlat virke är skyldiga att informera om vilka verksamma ämnen som finns i träskyddsmedlet. De ska också kunna upplysa om det finns några begränsningar för hur virket får användas, eventuella hälsorisker och skyddsåtgärder.

 Olika typer av tryckimpregnering

Nordiska Träskyddsrådet, NTR, har ett klassificeringssystem som är indelat i fem träskyddsklasser med olika färgkoder (se nedan).

Virke som är klassat NTR A eller NTR AB är ofta det som kommer i fråga för dig som ska bygga något till villan eller sommarstugan. Det har 20 års rötskyddsgaranti för konsumenter i Sverige. Garantin gäller för rötangrepp där virket blivit så angripet att det inte längre fungerar för sin uppgift.

 1. NTR M, Färgkod Blå. Trä i havsvatten på västkusten eller i mark och sötvatten där särskilt stora krav ställs på beständighet och hållfasthet.
 2. NTR A, Färgkod Vit. Trä som är i varaktig kontakt med mark och sötvatten, samt till konstruktioner som är svåra att byta ut eller där personsäkerheten kräver att de inte försvagas, t ex under en altan.
 3. NTR AB, Färgkod Gul. Trä ovan mark som utsätts för väder och vind, men där personsäkerheten inte är av avgörande betydelse, t ex vanligt trallvirke.
 4. NTR B, Färgkod Röd. Används till industriellt framställda snickeridetaljer, t ex fönster och ytterdörrar som ska målas.
 5. NTR Gran, Färgkod Orange. Passar till t ex vindskivor och panel för utomhusbruk.

Ämnen som används för att impregnera trä:

 • Borsyra – har i djurförsök visat sig ge skador på testiklarna, nedsatt fertilitet och fosterskador hos flera djurarter.
 • Jod-propynylbutylkarbamat (IPBC) – är giftigt för vattenlevande växter och djur.
 • Koppar – är mycket giftigt för vattenlevande växter och djur. Kopparföreningar är dessutom bioackumulerande.
 • Kreosot – kan framkalla cancer. Ämnet är hudirriterande och kan ihop med solljus ge besvärliga allergiska hudreaktioner. Det är bioackumulerande och mycket giftigt för vattenlevande växter och djur.
 • Tebukonazol – är giftigt för vattenlevande växter och djur. Det har gett fosterskador i djurförsök.
 • Propikonazol – giftigt för vattenlevande växter och djur.
 • Zink – mycket giftigt för vattenlevande djur och växter, kan ansamlas i vattenlevande växter och djur. 

Källa: Kemikalieinspektionen

Text: Madeleine Appelgren