Solceller för alla - en handbok för dig som är nyfiken på solcellsinstallation

Är du nyfiken på solcellsinstallation och vill veta mer? Den här handboken riktar sig till bostadsrättsföreningar, småhus- och flerbostadsägare som behöver vara pålästa för att fatta ett bra beslut.
Solcellsinstallation på tak. Foto: E.ON
Publicerat: 2018-05-22

Flera kompetenser inom energiteknik, byggnadsteknik och ekonomi på KTH och Sustainable Innovation har samverkat fr att ta fram handboken "Solceller ur flera perspektiv - Handbok för beslutsfattare".

Pålästa beställare fattar bra beslut

Den baseras på ett forskningsprojekt: ”Solceller på tak i flerbostadshus bostadsrätter och hyreshus/Photovoltaics for Swedish Prosumers: A technical and economic analysis with a focus on cooperative multi-family housing”. 

Projektets syfte har varit att undersöka under vilka omständigheter som en bostadsrättsförening kan tänkas satsa på solceller ur tekniskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv.

Personer som agerar som beställare bör vara så pålästa som möjligt, påpekar huvudförfattarna Nelson Sommerfeldt, Henry Muyingo och Tord af Klintberg från KTH och Jan Kristoffersson från Sustainable Innovation. Det ökar chansen att installationen blir lyckosam.

Räkneverktyg för investeringsbeslut

Det finns också ett verktyg som hjälper till att räkna på projektet. Det ska vara ett användarvänligt Excel-verktyg på engelska för att kunna göra en första ekonomisk analys på ett givet solcellssystem.

Med detta verktyg är det också möjligt att göra en finansiell riskbedömning, något som kan vara värdefullt att ha innan man tar ett investeringsbeslut. Du hittar länken här i anslutning till artikeln.