”Soluppgång” över Sverige

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar ökade med drygt 67 procent mellan 2017 och 2018. Det visar statistik från Energimyndigheten. Fortsatt installationsstöd för solceller, enklare ansökan och en ny guide om solceller i flerbostadshus underlättar inför en satsning på solel.
Foto: Reijo Telaranta/Pixabay
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-05-02

Intresset för solel växer och antalet installerade solcellsanläggningar ökade kraftigt förra året – under 2018 inkom 18 665 ansökningar, motsvarande siffra året dessförinnan var knappt 6 000.

Många små anläggningar

I Sverige installerades det nästan 10 200 nätanslutna solcellsanläggningar under 2018. Totala antalet anläggningar uppgick därmed till nästan 25 500 vilket är en ökning med drygt 67 procent jämfört med 2017. Räknat på effektnivå innebar det att solcellsanläggningar 2018 stod för 411 MW, vilket är 78 procent mer än 2017.

Små anläggningar med en installerad effekt upp till 20 kW, stod för drygt 80 procent av installationerna. Men det gjordes även många större installationer av solel under 2018.

– Vi ser att anläggningar med en installerad effekt över 1 000 kW växte mycket under 2018 både i antal och i installerad effekt som uppgår till 205 MW, säger statistiker Jeffrey Berard på Energimyndigheten.

 Slopat bygglov och enklare ansökan

Hälften av effekten från solcellerna som installerades under 2018 finns i Västra Götalands län, Skåne, Stockholm och Östergötland. Men även i Värmland, Halland och Södermanland gjordes betydande satsningar på solelanläggningar under förra året.

 Stödet på 30 procent av installationskostnaden för solel kan ha varit en bidragande orsak till de många installationerna förra året.  Det blev också enklare att ta steget till att bli solelproducent – sedan 1 augusti 2018 krävs inget bygglov inom detaljplanerat område för att montera solcellspaneler eller solfångare så länge de följer byggnadens form.

I vårbudgeten sänktes stödet från 30 till 20 procent av installationskostnaden för solceller. Samtidigt har ansökan förenklats eftersom husägaren inte längre behöver lämna en beräkning av årlig elproduktion i det planerade solcellssystemet. Många står nu i startgroparna för att installera solceller och branschföreningen Svensk Solel tror på en fortsatt marknadstillväxt under 2019.

Solcellsguide för flerbostadshus

Bebo, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, har tagit fram en guide för installation av solceller i för bostadsrättsföreningar och flerbostadshus. Guiden ”Solceller för bostadsrättsföreningen” som finns att ladda ner här nedan, innehåller en mängd tips och råd för att genomföra en installation av solceller. I guiden delar också nio bostadsrättsföreningar med sig av sina erfarenheter från lyckade solcellsinstallationer.