Byggtrender - Så förebygger vi riskerna

Nya byggtrender kan innebära nya risker för skador. I denna rapport diskuteras risker och rekommendationer för 15 aktuella fall.
Foto: Analogicus, Pixabay

När befolkningen växer behöver vi fler bostäder. Ska bygg- och fastighetsbranschen kunna tillgodose behovet samtidigt som vi ska minska klimatavtrycket, öka produktiviteten och bygga hållbart krävs utveckling och innovation.

Med nya byggtrender ställs vi inför situationer som kan innebära större risker för skador. Detta eftersom vi kanske inte sett alla risker, eller haft tillräcklig kunskap om utförande och tillämpning, eller så kanske en ”beprövad lösning” används under andra förutsättningar än de där den fungerade bra och blev just ”beprövad”.

Resultat

I rapporten listas 15 olika trender som innebär ökade risker för olika typer av skador, som exempelvis fuktproblematik, brandrisk, akustikproblem och IT-säkerhet. 

Varje trend beskrivs med en kort introduktion, vilken skaderisken är och vilka åtgärder som rekommenderas för att minimera riskerna. De trender som behandlas är:

 • Tröskelfria terrasser och balkonger
 • Minskad höjdskillnad mellan golv- och marknivå
 • Ökning av elinstallationer
 • IT-säkerhet i smarta hem
 • Gröna tak
 • Gröna väggar
 • Låglutande tak
 • Nya och varierade fasadmaterial
 • Bygga i massivträ utan väderskydd
 • Stora fönster
 • Vatteninstallationer i kök
 • Hetvattenkranar i kök
 • Betong med nya egenskaper
 • Solcellspaneler
 • Laddning av elbilar

 

Nytta

Rapporten pekar på ett antal byggtrender som alla kräver specialkunskap och god kännedom om grundläggande byggteknik, och där man behöver vara extra vaksam så att risken för skador minimeras.

Fakta

Titel

15 byggtrender – Så förebygger vi riskerna

Publiceringsår

2018

Förlag

Gar-Bo

Deltagande organisationer

Gar-Bo – Gar-Bos tekniska råd består av representanter från Stockholms Stad, Derome, More10, RISE, Byggbranschföreningarna, Calleon Konsult

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-11-04