Delreparation av tätskiktsfolie i våtrum

Laboratorieprovningar visar att delreparation av tätskiktsfolie eller plastmatta under keramiska ytskikt är möjlig. Innan det utförs i stor skala måste metoden utvärderas i fältförsök och systemen provas och godkännas.

Totalrenoveringar av våtrum är tidskrävande och kostsamma, både ekonomiskt och ur miljösynpunkt. Det vore därför önskvärt att kunna delreparera mindre skador på ett kontrollerat och kvalitetssäkrat sätt.I denna rapport presenteras laboratorieprovningar av delreparation av sex olika tätskiktssystem avsedda att användas under keramiska ytskikt.

Resultat

Provningarna visar att det är möjligt att demontera plattor och fästmassa och sedan delreparera tätskiktet med gott resultat. Innan metoden tas i bruk i stor skala av branschen måste hantverkare utbildas och certifieras, systemen provas och godkännas för delreparation och uppföljning av delreparationer utförda i verkliga objekt göras. Ytterligare utvärdering där delreparation utförs i våtrum med skadat underlag behövs också eftersom dessa provningar endast har utförts med montering av tätskikt på underlag med lågt fuktinnehåll och där delar av underlaget inte har behövt bytas ut.

Det bedöms vara möjligt att utföra arbetet på ett kvalitetssäkrat sätt genom fotodokumentation som redovisas för kund och/eller försäkringsbolag.

Nytta

Länsförsäkringar bedömer att 95% av allt material som rivs ut vid en badrumsreparation till följd av tätskiktsskador är oskadat. Det finns mycket att vinna på att kunna delreparera för både fastighetsägare, boende och försäkringsbolag. Arbetet kan göras resurseffektivare, på kortare tid och med mindre störningar för de boende.

Fakta

Titel

Delreparation av tätskiktsfolier och plastmatta för keramiska våtrumskonstruktioner

Författare

Jansson, Anders

Publiceringsår

2012

ISBN

978-91-87017-38-4

Annat rapportnummer

SP Rapport 2012:23

Kontaktuppgifter författare

anders.jansson@ri.se

Deltagande organisationer

RISE Research Institutes of Sweden

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-12-02