Dubbla tätskikt i våtrum, är det ett problem?

Det finns risk för skador om fukt fastnar mellan två täta skikt, vilket lätt händer i kaklade badrum som ligger mot ytterväggar. Här presenteras råd för att undvika problemen.

När våtrum med keramiska plattor byggs mot ytterväggar ställs extra krav på tätskiktet om man vill undvika fuktproblem. I ytterväggen finns som regel en plastfolie och fukt riskerar därför att fastna mellan två mer eller mindre täta skikt om fel materialval görs. Denna rapport presenterar beräkningar som visar hur förhållandet mellan ånggenomgångsmotståndet bör se ut för tätskiktet respektive plastfolien. Belastningen på tätskiktet är alltid 100 % relativ fuktighet och om motståndet är för lågt jämfört med plastfolien diffunderar fukt genom tätskiktet och in till skivan bakom med fuktskador som följd.

Resultat

Beräkningarna visar att fuktförhållandena ställer in sig relativt snabbt och att många fall resulterar i fuktskador inom ett år.

Om plastfoliens ånggenomgångsmotstånd är 2 000 000 s/m bör tätskiktet vara minst 1 500 000 s/m enligt beräkningarna för att undvika fuktskadorna. Är motståndet i plastfolien dubbelt så högt måste också tätskiktets motstånd dubblas.

Beräkningarna visar också att det inte i något fall är lämpligt att ta bort plastfolien helt.

Nytta

Resultaten hjälper den som projekterar våtrum att välja lämpliga material för konstruktionen så att fuktskador kan undvikas.

Fakta

Titel

Dubbla tätskikt i våtrumsytterväggar med keramiska plattor

Författare

Jansson, Anders

Publiceringsår

2005

ISBN

91-85303-51-8

Annat rapportnummer

SP Rapport 2005:20

Kontaktuppgifter författare

anders.jansson@ri.se

Deltagande organisationer

RISE Research Institutes of Sweden

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-12-02