Energieffektivisering ur ett långsiktigt perspektiv

Tekniskt och ekonomiskt är det inga större problem att halvera energianvändningen i en enskild byggnad. Men det råder brist på ekonomiska incitament och på kompetens, och husen har olika förutsättningar.

Den stora utmaningen framåt är att minska energianvändningen i befintliga byggnader eftersom de år 2050 fortfarande kommer att utgöra en stor del av byggnadsbeståndet. En genomgripande energirenovering bygger på att man investerar i åtgärder som betalar sig genom minskade framtida drift- och underhållskostnader. Energipriserna ökar, men generellt sett är de för låga för att betala de investeringar som normalt krävs för en halvering av energianvändningen. Dessutom varierar fjärrvärmepriset från ort till ort vilket leder till olika ekonomiska förutsättningar för samma åtgärder på olika ställen.

Resultat

Det finns både intresse och möjlighet ur teknisk och ekonomisk synvinkel att minska energianvändningen i befintliga byggnader. Det enda som saknas för att göra detta till verklighet är ekonomiska incitament och med det ett mer långsiktigt incitament.

Nytta

Studien ger en ökad förståelse för problematiken med olika incitamet vid en renovering och möjligheten att lyckas.

Fakta

Titel

Ställ mer långsiktiga krav på energianvändning

Författare

Dalenbäck, Jan-Olof

Publiceringsår

2012

Förlag

Forskningsrådet Formas

ISBN

978-91-540-6069-6

Rapportör

Schultz, Linnéa

Kontaktuppgifter rapportör

linnea.schultz@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-12-02