Energieffektivisering via termisk energilagring

Uppsatta mål för kraftigt minskad mängd köpt energi inom byggnadssektorn öppnar upp för alternativa tekniker när både befintliga och nya byggnader ska energieffektiviseras. Genom att lagra värme och/eller kyla kan tillgänglig energi flyttas i tid och bidra till energieffektivisering.
Foto: James Wheeler, Pixabay

Syftet är att skapa en översikt av olika teknologier för termisk energilagring med fokus på hur detta kan användas i olika typer av byggnader.

Resultat

Resultatet visar på att det finns flera lovande teknologier för termisk energilagring både för bostadshus och för kommersiella fastigheter. Ett försök till att göra övergripande rekommendationer om vilka lagringstekniker som kan vara mer eller mindre lämpliga för olika byggnadstyper har gjorts med för- och nackdelar för kombinationer mellan sju lagringstekniker samt fyra byggnadstyper för vårt svenska klimat.

Med tanke på hur målen för fortsatt energieffektivisering av byggnadssektorn ser ut och hur till exempel en ökad användning av förnyelsebar energi kan bidra är det sannolikt att lagring av värme och kyla kommer att få en ökad betydelse i framtidens byggnader. Behov finns dock för ytterligare forskning, särskilt inom den del av fälten som berör material som genomgår fasomvandlingar och termokemiska lager.

Nytta

Med hjälp av termisk energilagring kan termisk energi, värme eller kyla, lagras över tid vilket kan ge många fördelar samt en ökad energieffektivitet i våra byggnader. Läs och inspireras av olika lagringstekniker och hur dessa lämpar sig för olika byggnadstyper.  

Fakta

Titel

Energieffektivisering via termisk energilagring

Författare

Johan Heier

Publiceringsår

2013

Kontaktuppgifter författare

jhe@du.se

Deltagande organisationer

Högskolan i Dalarna

Rapportör

Björnsson, Lars-Henrik

Kontaktuppgifter rapportör

Lars-henrik.bjornsson@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-08-20