Energilagringsteknik – Latent värmelagring i byggnader

I rapporten undersöks hur latent värmelagring kan stabilisera dygnsvariationer i inomhustemperatur. Det beskrivs att PCM i byggnadsmaterial har potential som temperaturstabilisator och ger möjlighet att sänka elbehovet för kylning.

I dagens samhälle ställs allt högre krav på de inomhusmiljöer vi vistas i. Ett av dessa är kravet på en komfortabel inomhustemperatur. Samtidigt ökar efterfrågan på energisnåla hus och byggnader. Här kan latent värmelagring vara en del av lösningen på problemet. I denna rapport undersöks genom litteraturstudier hur bland annat inomhustemperaturen kan stabiliseras genom att integrera små latenta värmelager i byggnadsmaterial för att på så sätt öka materialens termiska massa. Det undersöks vilka material som är aktuella för integrering i byggnadsmaterial samt hur denna integrering sker.

 

Rapporten avhandlar arbetet kring ett projekt i kursen Energilagringsteknik. Syftet med detta arbete är att bidra till ett kommande kompendium inom ämnet, som ska användas som kurslitteratur för kommande kurser i energilagringsteknik.

Resultat

Litteraturstudierna visar att PCM i byggnadsmaterial fungerar, både som temperaturstabilisator men också som gratis kylning på platser där temperaturvariationen mellan dag och natt är stor. Det är dock svårt att förutsäga hur stor den framtida potentialen för tekniken kommer att vara. Det kanske största hindret for tekniken i nuläget är att den är dyr. Utvecklingen av nya PCM eller en optimering av de material som finns är också en faktor som har betydelse for den framtida potentialen.

De största fördelarna med latent värmelagring i byggnadsmaterial är troligtvis de miljömässiga – åtminstone om ett återvinningsbart, ej miljöfarligt, PCM används.

Nytta

Latent värmelagring kan vara en del av lösningen på problemet att uppnå kravet på en komfortabel inomhustemperatur och samtidigt uppfylla den ökade efterfrågan på energisnåla hus och byggnader.

Fakta

Titel

Energilagringsteknik – Latent värmelagring i byggnader

Författare

Burman, Simon; Johansson, Viktor

Publiceringsår

2011

Deltagande organisationer

Umeå universitet

Rapportör

Edenhofer, Victoria

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-07-04