Fuktskaderisker vid tilläggsisolering i miljonprogrammet

Vid tilläggsisolering av bostäder är det viktigt att ta fuktskaderisker på allvar. Det gäller särskilt när det är frågan om isolering på ytterväggarnas insida.

Den stora mängden flerbostadshus från rekordåren 1945-1975 har med dagens mått dåligt isolerade klimatskal om inget har gjorts. Tilläggsisolering kan göras på både insidan och utsidan av skalet för att markant minskabyggnadens energianvändning. Problemet är att det leder till att delar av konstruktionen blir kallare och därmed får högre relativ fuktighet och i värsta fall kondens, vilket bland annat kan leda till mögelpåväxt.

Att noggrant utreda dessa risker är viktigt, speciellt för invändig tilläggsisolering.

Denna artikel finns som bilaga i Licentiatavhandlingen som länken går till, se paper 5. 

Resultat

Simuleringar och mätningar visar att risken för mikrobiell påväxt, exempelvis mögel, är betydande om man tilläggsisolerar och det finns organiskt material som exempelvis trä. Dessutom ökar risken för korrosion i armeringen med mer tilläggisolering. Mätningarna bekräftar också de simuleringsråd som finns och att simuleringsresultatet bör vara något på säkra sidan.

Nytta

Att inse och förstå riskerna med isolering och tilläggsisolering är viktigt för beställare av renoveringsarbete såväl som för byggnadens ägare, konsulter och entreprenörer. Studien visar att det är viktigt att en fuktsakkunnig hjälper till med utformning av isoleringsåtgärder. Studien visar också att invändig isolering är en riskabel lösning som måste utredas i detalj.  

Fakta

Titel

Hygrothermal assessment of internally added thermal insulation on external brick walls in Swedish multifamily buildings

Författare

A Abdul Hamid, P Wallentén

Publiceringsår

2017

Förlag

Elsevier

Annat rapportnummer

123 (351-362)

Kontaktuppgifter författare

Abdul Hamid, Akram, akram.abdul-hamid@byggtek.lth.se

Deltagande organisationer

LTH

Rapportör

Johansson, Dennis, LTH

Kontaktuppgifter rapportör

dennis.johansson@hvac.lth.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-02-26