Installationssystem i energieffektiva byggnader

Energieffektiva byggnader har mycket låga värmeeffektbehov vilket leder till att även små fel får större relativ betydelse. Behovet av att i detalj beskriva, undersöka och analysera detta är stort.

Energieffektiva byggnader har mycket låga värmeeffektbehov, vilket leder till att även små fel och brister märks betydligt mer än i en BBR-byggnad (med max tillåten energianvändning enligt BBR). Dessa små fel och brister kan bero på att man inte är van att ta hänsyn till dessa, då de aspekterna har liten betydelse i en BBR-byggnad. Det finns ett stort behov av att i detalj beskriva, undersöka och analysera vad som händer i installationssystemen och byggnaden, för att ge konsulter och entreprenörer från installations- och byggbranschen ökade kunskaper om installationer i energieffektiva byggnader och dess betydelse för bland annat energiprestandan.

Resultat

Några exempel på det som redovisas:

  • Välisolerade och lufttäta byggnader har generellt lågt bakgrundsljud, dvs. de är mycket tysta. Ljud från installationerna framträder därför mer och kan ge klagomål trots att ljudkraven uppfylls.
  • Vid större obalans i ventilationsflödena i energieffektivt radhus ökar värmebehovet i rummen kraftigt. Men i en lägenhet i ett lamellhus blir det stora undertryck därför att den har mindre omslutningsarea. 
  • Minimera kanallängderna för avlufts- och uteluftskanalerna annars finns en risk att kanalernas värmeförluster är runt 10 % av den installerade värmeeffekten. 
  • Värmeförluster från VV/VVC-distributionsrör kan minskas med hjälp av arkitekten. Lämpligt placerade kök och badrum ger korta VV/VVC-rördragningar, vilket minskar värmeförlusterna.

Nytta

Rapporten adresserar en rad problem som kan erhållas i mycket energieffektiva byggnader. Från rapporten har en artikelserie ”Erfarenheten” om 6 artiklar i tekniktidningen Energi&Miljö publicerats under 2014.

Fakta

Titel

Installationssystem i energieffektiva byggnader - Förstudie

Författare

Kempe, Per

Publiceringsår

2013

Annat rapportnummer

SBUF 12541

Kontaktuppgifter författare

per.kempe@pe.se

Rapportör

Per Kempe

Kontaktuppgifter rapportör

per.kempe@pe.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-06-14