Klimatförbättrade byggnader – vem ska göra vad och när?

En vägledning till byggprocessens aktörer för att få klimatförbättrade byggnader.

Idag finns ett ökat intresse för att alla ska bidra till en minskad klimatpåverkan. LCA-metodiken ligger ofta till grund för hur denna miljöprestanda ska kvantifieras och ingår som en del av hur sektorns hållbarhetsarbete ska kunna bedömas och det praktiska arbetet med hur verifierbara miljökrav kan ställas. Det finns därför ett behov av att beskriva vilka aktörer som finns och som berörs av dessa LCA-krav samt vilka analyser som behöver göras under byggprocessen. Det finns också ett behov att beskriva hur dessa aktörer kan arbeta med ett digitalt verktygsstöd. Detta i form av råd och anvisningar för hur LCA kan implementeras hos de olika aktörerna i byggprocessen, till och med överlämnandet av byggprojektet till en förvaltande organisation.

Resultat

I rapporten ges råd och anvisningar för hur LCA kan implementeras hos de olika aktörerna i byggprocessen i de olika skedena i byggprocessen, från tidigt skede till överlämning och förvaltning. Rapporten förklarar även kortfattat vad en LCA är samt hur en digital LCA-beräkning görs för en byggnad och hur den kan fungera som underlag i en organisations implementering av LCA.

Nytta

Rapporten hjälper olika aktörer inom byggprocessen med råd hur de kan bidra till klimatförbättrande byggnader, till exempel vilken roll arkitekten eller en materialleverantör har. De texter som finns i rapporten är uppdelade per skede och aktör och är utformade för att kunna redovisas på en hemsida, där läsaren kan välja att bara läsa ”sin” rad eller vad som sker under ett visst tidsskede.

Fakta

Titel

Klimatförbättrade byggnader – vem ska göra vad och när?

Författare

Erlandsson, Martin

Publiceringsår

2019

ISBN

978-91-7883-110-4

Annat rapportnummer

B 2365

Deltagande organisationer

IVL, Cementa, Svensk betong, RISE, ELU Konsult, Abetong, Thomas Betong

Rapportör

Åsa Thrysin

Kontaktuppgifter rapportör

asa.thrysin@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-12-18