Lagar och regler vid renovering

Ordet renovering existerar inte i något av våra regelverk som berör hus, fastigheter och byggande. Begreppet renovering ingår i det som kallas ändring av en byggnad. Men vad gäller egentligen vid renovering?

Syftet med denna rapport är att lyfta fram och tydliggöra vilka lagar och myndighetsregler som gäller vid renoveringar av större renoveringsprojekt av hus, såsom renovering av flerfamiljshus, hela bostadsområden eller större lokaler.

Resultat

I rapporten återges lag- och regeltexter i redigerad form för att underlätta läsbarheten. Delar som inte är relevanta för större renoveringsprojekt av flerbostadsbyggnader har uteslutits. Detaljregler som inte ger någon fördjupad förståelse har också uteslutits. För den fullständiga texten, med alla detaljer och förbehåll, hänvisas till de gällande författningstexterna som anges för varje avsnitt. Dessa finns tillgängliga på nätet i svensk författningssamling eller i myndigheternas författningssamlingar.

Nytta

En genomsyn av lagar och regler som hjälper alla som ska genomföra någon typ av större renovering.

Fakta

Titel

Lagar och regler vid renovering - En översikt

Författare

Helsing Elisabeth

Publiceringsår

2016

Deltagande organisationer

CBI Betonginstitutet AB
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-12-13