Miljöstyrning av renoveringsprocessen

Här presenteras en processmetodik med tillhörande verktyg för miljöstyrning vid renovering i samverkan med företag. Här avses inte miljöstyrning endast av energifrågor utan det inkluderas även innemiljöfrågor, materialval, m.m.

En viktig del i projektet är att verktyg/processer för miljöstyrning av renoveringsprojekt utvecklas genom arbete i pågående eller planerade faktiska renoverings/ombyggnadsprojekt hos samarbetsföretag. Forskare och praktiker har arbetat tillsammans i planerade och pågående renoveringsprojekt för att hitta sätt att integrera miljö- och uthållighetsmål i renoveringsprocessen, från början till slut.

Resultat

Målet är en processmetodik som ger konkret vägledning bl.a. vid formulering av miljömål för renoveringsprojekt, dvs. hur miljöprogram, miljöplaner och kontrollplaner kan utformas och när i renoveringsprocessen dessa bör tas fram och av vem.

Till manualen kopplas ett processverktyg i vilket man kan välja mål som är relaterade till befintliga verktyg/miljöbedömningar av relevans, t ex. Miljöbyggnad, klimatpåverkansberäkningar, LCC, passivhusstandard, brukarenkäter och liknande.

Nytta

Rapporten är en hjälp vid val av miljömål som är viktiga för ett hållbarare byggande. Den utvecklade metodiken förväntas också i stor utsträckning vara tillämplig vid nybyggande.

Fakta

Titel

Miljöstyrning av renoveringsprocessen: intervjustudie samt litteratur- och projektsammanställning

Författare

Olsson Stefan, Liljenström Carolina, Malmqvist Tove

Publiceringsår

2014

Förlag

KTH

ISBN

978-91-7595-235-2

Annat rapportnummer

TRITA-INFRA-FMS 2014:3

Rapportör

Johansson, Dennis

Kontaktuppgifter rapportör

dennis.johansson@hvac.lth.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-05-15