Minskar fuktproblemen med fasadbyte?

Stora fuktskadeproblem har upptäckts i hus med enstegstätade putsfasader. I detta projekt utvärderas åtgärder som utförts.

I samband med fasadbyte på tre småhus i Helsingborg monterades givare för kontinuerlig fukt- och temperaturmätning in i konstruktionen. Mätningarna pågick under två år.

Två av husen fick nya enstegstätade fasader och ett hus fick en tvåstegstätad, ventilerad fasad. I alla fall monterades vindskyddsskivor med bättre väderbeständighet än vad som satt i den ursprungliga fasaden. Man projekterade också om anslutningsdetaljer och utförde dessa mycket noggrant vid montaget.

Resultat

Generellt visade mätningarna normala fuktförhållanden, det vill säga kring 75 % RF, både bakom de enstegs- och tvåstegstätade fasaderna. Några undantag fanns för båda fasadtyperna där den relativa fuktigheten i korta perioder steg till 90–95% RF eller 25 % fuktkvot i vissa mätpunkter. Risken för fuktskador bedöms vara låg då varaktigheten var kort.

Trots ny projektering och noggrant utförande verkar visst inläckage ha skett vid anslutningsdetaljer. Att klargöra orsaken till detta ingick inte i fältstudien, men man rekommenderar entreprenören att utreda saken vidare.

Rapporten ger allmänna rekommendationer om att prova och utvärdera fasadsystem tillsammans med förekommande anslutningsdetaljer för att säkerställa att fasadlösningen fungerar i praktiken.

Nytta

Studien visar vikten av att använda system som provats tillsammans med sina anslutningsdetaljer och att kvalitetssäkring vid montage är viktigt för ytterväggens prestanda och funktion över tid.

Fakta

Titel

Fuktmätningar under två år efter byte av putsfasad

Författare

Olsson, Lars

Publiceringsår

2011

ISBN

978-71-86622-99-2

Annat rapportnummer

SP Rapport 2011:67

Kontaktuppgifter författare

lars.olsson@ri.se

Deltagande organisationer

RISE Research Institutes of Sweden (fd SP)

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-12-02