Smarta fastigheter – framtidens bostäder och arbetsplatser

Konkurrenskraft idag innebär att förverkliga morgondagens lösningar redan nu. Här studeras faktorer som bidragit till utvecklingen av smarta fastigheter och råd ges till fastighetsägare som vill göra sina fastigheter smartare.
Foto: Pixabay

Fler än någonsin söker boende och anställning inom stadsområden samtidigt som demografiska och tekniska trender ändrar våra idéer om hur vi vill leva och arbeta. Detta medför utmaningar för framtida byggnader och aktörerna däri. Grundläggande behov som bostäder och arbetsplatser ska tillfredsställa har avancerat till behov som handlar om kostnadseffektivisering, hållbarhet, högre bekvämlighet, säkerhet och skydd. Eftersom traditionella BMS (Building Management Systems) inte kan möta dessa behov, riktar aktörerna sitt intresse mot smarta BMS eller smarta fastigheter. Smarta BMS tar traditionella löningar (t.ex. belysning eller ventilation) ett steg framåt genom sensorteknologi och analys.

Ämnesexperter inom fastighets- och proptech-branschen har intervjuats för att samla faktorer som bidragit till utvecklingen inom smarta fastigheter och ge råd till fastighetsägare som vill göra sina fastigheter smartare.

Observera att författare till denna rapport inte är namngivna, samt att rapporten är sponsrad av Tele2. Använd materialet som inspiration till att skapa smarta fastigheter.

Resultat

I rapporten har en kartläggning tagits fram över hur mindre och större fastighetsägare kan utveckla smarta fastighetslösningar. För små fastighetsägare föreslås bland annat att till en början fokusera på det som är enklast, exempelvis digitala lås, laddstationer, bokningsappar för tvättstuga och reparationstjänster. Det föreslås även att digitalisera verksamheten för att hantera fler fastigheter med samma resurser och arbetskraft.

För stora fastighetsägare föreslås bland annat att planera tidigt för att undvika kostsamma anpassningar och justeringar i efterhand. Det föreslås även att anställa talangfulla personer för att driva utvecklingen inom smarta fastigheter.

Nytta

Konkurrenskraft idag betyder att förverkliga morgondagens lösningar redan nu. Som på många andra områden kan och kommer hyresgäster att utveckla nya behov och få nya upplevelser som mycket väl kan tänkas förses av fastigheten. Grundläggande behov som bostäder och arbetsplatser ska tillfredsställa har avancerat till behov som handlar om kostnadseffektivisering, hållbarhet, högre bekvämlighet, säkerhet och skydd. Eftersom traditionella BMS inte kan möta dessa avancerade behov, riktar aktörerna sitt intresse mot smarta BMS eller smarta fastigheter.

 

Fakta

Titel

Smarta fastigheter – framtidens bostäder och arbetsplatser

Författare

Northstream

Publiceringsår

2019

Kontaktuppgifter författare

www.northstream.se

Deltagande organisationer

Tele2

Rapportör

Victoria Edenhofer

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-11-15