Ventilation i energieffektiva flerbostadshus

Slarv och okunskap i design och montage av tilluftssystemet skapar ljud- och dragproblem. Här föreslås upplägg på Designguide Ventilation i energieffektiva flerbostadshus vilket ger stöd vid exempelvis upphandling.

Målet med förstudien är att med stöd av BeBo medlemmar m.fl. ta fram innehåll och omfattning för Designguide ventilation flerbostadshus, för att möta deras och branschens behov, så att det finns goda möjligheter att erhålla god funktion hos ventilationssystem i nya energieffektiva flerbostadshus. 

Till förstudien har en BeBo arbetsgrupp ventilation startats upp på BeBo-mötet i september 2017, som består av BeBo-medlemmarna: Gavlegårdarna, Kommunfastigheter i Eskilstuna, Familjebostäder Göteborg, Familjebostäder Stockholm, Kopparstaden (Falun), Riksbyggen, Stena Fastigheter, Svenska Bostäder och Uppsalahem.

Förutom BeBos arbetsgrupp ventilation har även kommentarer/ bidrag fåtts från bl.a.: Brandskyddslaget, Vätterhem samt Svensk Ventilation. 

Resultat

Förstudierapporten föreslår ett upplägg på Designguide Ventilation i energieffektiva flerbostadshus och ger exempel i punktform på vad som måste tas upp och beslutas i olika delar av byggprocessen, för att få bra förutsättningar att erhålla ett energieffektivt flerbostadshus. Den ger även exempel på vad som behöver tas upp i en ramhandlings - del av designguiden. 

Det kvarstår dock ett stort arbete innan designguiden är klar, då det skiljer en del mellan olika BeBo-medlemmar i kravnivåer och detaljeringsgrad, men även att det finns mycket som inte är upptaget i dessa exempel på byggprocess och ramhandling samt att några goda exempel skall tas fram till bilagorna i Designguiden.

Nytta

Designguiden ventilation flerbostadshus skall dels vara ett stöd vid upphandling, men även ett stöd för konsulter för design av ventilationssystem i flerbostadshus. 

Ventilationssystemet har en livstid på ca 50 år och brister är dyra att rätta till, så det måste bli bra/ rätt från början.

Fakta

Titel

Designguide ventilation i energieffektiva flerbostadshus

Författare

Kempe, Per

Publiceringsår

2017

Deltagande organisationer

Gavlegårdarna, Kommunfastigheter i Eskilstuna, Familjebostäder Göteborg, Familjebostäder Stockholm, Kopparstaden (Falun), Riksbyggen, Stena Fastigheter, Svenska Bostäder, Uppsalahem, Brandskyddslaget, Vätterhem samt Svensk Ventilation

Rapportör

Kempe, Per

Kontaktuppgifter rapportör

per.kempe@pe.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-07-03