Guider

Guider

Guiderna på Informationscentrum för hållbart byggande ger dig kunskap du kan lita på. De är kvalitetssäkrade och sammanställda av sakkunniga. Men tänk på att alla projekt är unika och du ansvarar för att undersöka vilka förutsättningar just ditt projekt har.