Med nya glasögon blir klimatkrisen en klimatkraft

Krönika av Johan Nuder.
Foto: Mostphotos
Publicerat: 2019-03-28

Rubriken kan vara utmanande, men det ligger mycket i den. Det är utan tvekan så att vi står inför mänsklighetens största utmaning – att vända klimatutvecklingen till det bättre. I den här typen av situationer är det lätt att hamna i ett läge där man lägger all kraft, eller i alla fall majoriteten av den, på att fokusera på krisen. Det är naturligt – klimatkrisen är på riktigt, och klarar vi inte av den så är det ödesdigert. Hur kan jag då inleda med en rubrik som antyder att det är en möjlighet? Låt mig förklara.

Klimatkrisen är något unikt i mänsklighetens historia. Det finns inget liknande om vi tittar tillbaka i backspegeln. Det unika är att hela jorden, alla länder, hela befolkningar har samma utmaning att lösa – att rädda planeten! Så krasst är det. Det närmaste vi kan hitta och känna igen oss i är när vi stod vid världskrigets slut förra seklet. Europa låg i spillror, världen hade genomgått en hemsk period och ingen ville uppleva det igen. Vi samlade oss, blev kreativa, utvecklade system som skulle undvika att det hände igen. Marshallplanen sattes i verket, FN skapades och kol- och stålunionen blev så småningom EU. Kraften fanns där, och den kom från en samlad utmaning om att lösa den tidens stora utmaningar.

Möjligheten med klimatkrisen är att just den skapar en helt unik gemensam kraft. En klimatkraft mänskligheten aldrig någonsin har haft tillgång till. För första gången någonsin finns det något alla på jorden kan och kommer att sluta upp sig kring. Dessutom är det i en tid då det aldrig har varit enklare att kommunicera med varandra – väldigt få läskunniga på jorden känner inte till klimatkrisen. Det här är utan tvekan en möjlighet! Det skapar förutsättningar och drivkrafter för att utveckla, förbättra och förändra vår värld till det bättre, och inte bara när det gäller temperaturhöjningar eller CO2. Den stora utmaningen är kanske att förstå och se hur denna kraft kan användas?

Visst kan någon invända och säga att det inte kommer att hända. När det kommer till kritan är man sig själv närmast och vill inte göra uppoffringar – allt för att slå vakt om sin egna status och välbefinnande. Jag skulle nog vilja motargumentera och säga att de länder som protektionistiskt skyddar sin egna (ohållbara) industri kommer vara förlorarna, för marknaden kommer att bestraffa dem, var så säker. Anledningen är att majoriteten kommer att värna klimatet före egen vinning, speciellt de yngre generationerna. Ser man inte det, har man fel glasögon på sig.

Möjligheterna finns runt hörnet: en marknad som är ofattbart stor för den som förstår att utveckla den och är först ut. Den som förstår det här och lyckas fånga denna möjlighet i rätt tid har hur mycket som helst att vinna – det kommer att gå fort, och det är hög risk att vara tvåa på bollen. Affärsmässigt är det också något av en unik situation – här kan lönsamma produkter och tjänster utvecklas i samklang med samhällsnytta på sällan skådat sätt.

Klimatkraften kommer även att omvärdera kunders referensramar kring värde och investeringar – det som var dyrt igår kommer ha ett annat värde i morgon, allt på grund av att det uppstår andra preferenser kring vad som är viktigt.

Vare sig du är en vanlig medborgare, en politiker eller en aktör i näringslivet. Var så säker, klimatkraften kommer att ändra spelreglerna för hur vi uppfattar värde, och det kommer att få ringar på vattnet som är svåra att förutse. Mitt tips är; nya glasögon och ställ dig i ett annat perspektiv där du ser möjligheterna – och som en extra förtjänst löser vi vår gemensamma klimatkris på köpet 