Filter

Sortera efter

576 träffar

Informationskväll om energi för dig i BRF

I november ordnar Informationscentrum för hållbart byggande och IVL Svenska Miljöinstitutet kostnadsfria expertträffar om energilösningar i Malmö, Göteborg och Stockholm. Anmäl dig här!
Foto: Mostphotos

Erfarenheter av putsade enstegstätade träregelväggar

Denna rapport är en uppföljning av tidigare publicering som varnade för risker med fuktskador i putsade enstegstätade träregelväggar. Här sammanfattas erfarenheter från skadeutredningar och inventeringar till och med år 2015.
Foto: b0red, Pixabay

Tätskikt bakom kakel i ytterväggar

När tätskikt appliceras på en yttervägg finns saker att tänka på för att undvika fuktskador. Det finns risk att fukt ansamlas och låses in mellan två täta skikt om felaktiga materialval görs.
Foto: PublicDomainPictures, Pixabay

Utmaningar och möjligheter vid renovering av våtrum

Många faktorer påverkar hur fuktsäkert ett nybyggt eller nyrenoverat våtrum blir. Det finns många typer av konstruktioner att välja och den som projekterar eller monterar måste behärska dessa för ett bra resultat.
Bild: Cocoparisienne, Pixabay

Anlita behörig hantverkare för våtrumsrenovering

Ska du renovera badrummet? I så fall är det läge att anlita auktoriserade företag och även kontrollera behörigheten hos de hantverkare som ska utföra jobbet.

Energi- och klimatrådgivningen – goda råd som inte är dyra

Under drygt 40 år har kommunernas Energi- och klimatrådgivning, EKR, hjälpt privatpersoner och företag att sänka sin energianvändning. Ett nytt forskningsprojekt visar att fler småhusägare skulle kunna dra nytta av den kostnadsfria rådgivningen – om de bara visste att den fanns.

Rött ljus för dinosaurier i det fossilfria samhället

Eldar du dinosaurier hemma? Fossilfritt är ett ord vi ofta hör när klimat och en hållbar framtid diskuteras. Här reder vi ut vad fossilfritt är och hur det hänger ihop med vår vardag och våra liv.
Billig fossil energi från dinosaurierna och andra döda djur och växter har möjliggjort uppbyggnaden av våra städer och bidragit till våra konsumtionsvanor. Bild: Benny Marty/Mostphotos

Guide Vattenskador

Sex miljarder kronor - så mycket kostar vattenskador i svenska hem varje år. De flesta beror på läckage från rörinstallationer eller vitvaror, främst på grund av eftersatt underhåll och icke fackmannamässiga renoveringar och ombyggnader. Den här guiden hjälper dig att göra rätt.
Läckande rör i kök är den vanligaste vattenskadan i bostäder. I vår guide får du många goda råd om hur du kan undvika vattenskador. Illustration: Martin Ek

Värmelagring i flerbostadshus

Olika metoder av värmelagring används eller kan användas i flerbostadshus. Undersökning visar att värmelagring i byggnader eller i närheten av byggnader har en positiv inverkan på energieffektivisering och termisk komfort.
Bild: Dimitri Houtteman, Pixabay

Energieffektivisering av klimatskal – miljonprogrammets flerbostadshus

Här görs undersökningar och beräkningar i syfte att energieffektivisera klimatskalet hos ett flerbostadshus från miljonprogrammet. Resultatet jämförs med gällande och framtida energikrav.

Återbruk på kontor – lönsamt och klimatsmart

Ska företaget flytta? Fundera i så fall på vad som kan återanvändas eller säljas vidare – med begagnad kontorsinredning går det nämligen att både minska klimatpåverkan och spara stora pengar. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en guide för återbruk på kontor.
Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

Nyanländas hushållsenergianvändning inom miljonprogramområdet

Hur stor är nyanländas användning av hushållsel? Här skapas en generell förståelse för nyanländas boendesituation och vilken konsekvens det ger på energianvändningen.
Bild: Melanie Feuerer, Pixabay

Färdplaner ska ta oss till det hållbara samhället

Sverige har tagit initiativ för att bli ett av världens första fossilfria länder och år 2050 ska vi inte längre orsaka några nettoutsläpp av växthusgaser. Men tiden dit är kort och utmaningarna är många – med hjälp av färdplaner för branscher och regioner ska vi ta oss till en klimatneutral framtid.

Innehåll

Fördjupning

Omrenovering – energieffektivt med bevarad kultur

Stora värmeförluster genom golv, väggar och tak är en realitet i många äldre flerbostadshus. När det gäller kulturhistoriskt värdefulla fastigheter som står inför en renovering, är utmaningen att energieffektivisera utan att förstöra äldre värden och inventarier.

Artiklar

Planera för hållbar renovering med kostnadsfritt verktyg

Hur hållbar blir egentligen renoveringen av fastigheten? Den frågan kan vara svår att bedöma för en fastighetsägare, men det finns hjälp att få – med det kostnadsfria verktyget Renobuild går det att värdera olika alternativ redan på planeringsstadiet.

Kejsaren behöver nya kläder om byggbranschen ska minska klimatbelastningen

Mänskligheten har förändrat morgondagen och effekterna av detta måste begränsas. I byggbranschen måste alla aktörer nu samarbeta för att bidra till en fossilfri och koldioxidneutral framtid. Det skriver Martin Skarhall som är kvalitets-, miljö och arbetsmiljösamordnare på Tommy Byggare i Alingsås.

Krönikor

Visar 20 av 576 resultat. Scrolla neråt för att se fler