Sök

Filter

134 träffar

Sortera efter
Aktuellt

Veckokrönika: Plötslig händer det – om du vill

Hållbarhetsfrågan är en balansräkning mellan både känslor och ekonomi. Det måste finnas en vilja att förändras och det måste finnas en möjlighet, någon som visar hur man går tillväga.
Aktuellt

Återvinningsindustrin fokuserar på materialets värde

Under våren 2018 kommer Återvinningsindustriernas plattform ”Forum för cirkulär ekonomi” att starta aktiviteter. Med sig in i diskussionerna har de nya rapporten ”Ett värdebeständigt svenskt materialsystem”.
Forskningsrapport

Livscykelanalys av trästomme i flervåningshus med fokus på koldioxidutsläpp

Syftet med denna studie är att ge förbättringsförslag om hur mängden koldioxidutsläpp kan minskas vid byggande av främst flervåningshus i trä.
Aktuellt

Kombohusfamiljen växer med nya modeller

De nya medlemmarna i Kombohusfamiljen heter City och Kvarter. Tillsammans med de tidigare husen vill SABO nu möta två tydliga samhällsutmaningar: urbanisering och en åldrande befolkning.
Aktuellt

Kraftigt ökat intresse för BREEAM-SE-certifiering

Under 2017 registrerades tre gånger så många för certifiering i BREEAM-SE jämfört med 2016. – Att hållbarhetscertifiera sina byggnader blir alltmer en hygienfaktor, menar Sabina Jonestrand, chef för BREEAM på Sweden Green Building Council.
Aktuellt

Säkra din plats på Renoveringsdagen 2018

När Renoveringsdagen 2018 går av stapeln den 22 mars är det med en ny medarrangör: Informationscentrum för hållbart byggande. Anmäl dig nu så du inte missar en viktig dag på temat: Hållbar renovering – Hur får vi det att hända?
Aktuellt

Boverket uppdaterar energideklarationen

En uppdatering av föreskrifterna för energideklarationen pågår på Boverket. Symbolen som fastighetsägare kan sätta upp i trapphus och entréer ingår i arbetet. – Energimedvetenhet är en del av allt fler konsumenters image, menar Lin Liljefors på Boverket.
Aktuellt

Veckokrönika: "Symboler som skapar handling"

Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, reflekterar i sin första veckokrönika över symbolen för energideklarationer som sitter i entréer och trapphus.
Aktuellt

Lågt hängande frukt kan vara svårast att plocka

– Vi kan snart inte komma längre med byggteknik. Nu handlar det om brukarbeteende. Det menar Anders Carlsson, teknisk chef på hustillverkaren Derome som samarbetat med RISE om lågenergiforskning.
Aktuellt

Billigare och klimatsmartare med resultat från Forskningsvillan

Nu finns en kvalitetssäkrad metodik för lågenergibyggnation av trähus. 6000 forskartimmar resulterade i trävillor med långt lägre energianvändning än myndighetskraven och bara 10% dyrare än ett standardhus.
Aktuellt

Nu kan du ser vårt webbinarium här

Den 24 januari sände Informationscentrum för hållbart byggande ett webbinarium för att presentera sin verksamhet. Du som inte hade möjlighet att titta då kan se webbinariet nu. Du kan ta del av webbinariet i sin helhet eller välja att se delar av det. Hör gärna av dig när du sett filmerna. Vad kan du bidra med? Vad vill du veta mer om? Vi är i ett intensivt uppbyggnadsskede och tar tacksamt emot dina synpunkter. Kontaktadressen hittar du längst ner på sidan.
Aktuellt

Ministern på webbinariet: Jag förväntar mig samverkan kring hållbart byggande

Bostadsminister Peter Eriksson riktar en tydlig uppmaning till branschen om samverkan för att öka hastigheten för hållbart byggande. – Förändring kräver kunskap. Jag förväntar mig att ni ska lära andra det ni själva lärt er, sa Peter Eriksson vid ett webbinarium från Informationscentrum för hållbart byggande.
Aktuellt

Så skapas beteenden som leder till hållbart tänkande

Miljöpåverkan från energi- och varmvattenproduktion verkar motivera mer till ändrat beteende än vad möjligheten att spara pengar gör. Detta är en av slutsatserna i studien Energy in Mind – ett försök att påverka konsumenter i en positiv spiral mot lägre energianvändning.
Aktuellt

Informationscentrum för hållbart byggande sänder webbinarium

Informationscentrum för hållbart byggande startade sin verksamhet den 1 januari i år. Vid ett direktsänt webbinarium den 24 januari kommer koordinator Johan Nuder att ge sin syn på arbetet att samla in och sprida relevant information och kunskap.
Aktuellt

Nu kan svenska stadsdelar hållbarhetscertifieras

Sweden Green Building Council har i dagarna lanserat Citylab Action-certifieringen - en helt ny märkning för hållbara stadsdelar.
Aktuellt

Positiv effekt av energieffektiva blandare motiverar fastighetsägare

Varmvattenanvändningen minskade med 28 procent då standardblandare byttes ut till energieffektiva blandare. Det visar nyligen avslutade forskningsprojektet "Vattenanvändning med energieffektiva blandare".
Artikel

Inomhusluftens kvalitet i svenska bostäder

Artikeln rör en fördjupad analys av inomhusluftkvalitet i svenska bostäder baserat på data från Boverkets Betsi-studie. Koncentrationerna av luftföroreningarna i inomhusluften var i denna studie jämförbara med andra skandinaviska eller nordeuropeiska studier genomförda efter år 2000.
Forskningsrapport

Mögel och påväxt i relation till inneklimat och byggnadsegenskaper

Detta projekt har utförts med syftet att kunna optimera strategierna för styrningen av inneklimatet i kyrkor. Studien antyder ett samband mellan mikrobiella skador och kritiska fukttillstånd med avseende på relativ luftfuktighet, temperatur och varaktighet.
Artikel

Typgodkänd krypgrund håller fukten borta

En krypgrundskonstruktion ska bland annat vara fuktsäker. Den ska även säkerställa att mögellukt och radon från marken inte tränger upp i byggnaden. Sedan 2006 finns det en välisolerad lösning med värmeisolering på mark och grundmur, god lufttäthet och undertryckshållning som gör det säkert att bygga med krypgrund.
Forskningsrapport

Guidelines – riktlinjer baserade på de erfarenheter som erhållits vid uppförande och utvärdering av Hamnhuset

En sammanställning har gjorts av erfarenheter från uppföljningen av Hamnhuset. Resultatet är guidelines för byggherrar och konstruktörer av framtida flerbostadshus med passivhusteknik.
Visar 20 av 134 resultat. Scrolla neråt för att se fler