Filter

Sortera efter

528 träffar

Sommarbygge? Satsa på DET RÄTTA VIRKET

Altaner, staket, trappor och bodar – ibland finns det anledning att använda tryckimpregnerat virke för att bygget ska hålla. Men att bygga hållbart innebär också att veta varifrån virket kommer och att se till att kemikalier inte hamnar i naturen. Här är några tips för dig som bygger i sommar!

Vattenskadeundersökningen 2016

Vattenskador kostar för närvarande fastighetsägare mer än 6 miljarder kronor per år och målet med arbetet är att undersöka orsakerna till dessa skador. En vattenskaderapport sammanställs varje år.

Se rören inifrån - Handbok för TV-inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Handledning för beställare av TV-inspektion av avloppsledningar i byggnad/markförlagda avloppsledningar fram till fastighetens förbindelsepunkt. Här beskrivs vad en TV-inspektion är, hur den utförs och dokumenteras.

Säkra våtrum - branschregler för tätskikt i våtrum

GVK, AB Svensk Våtrumskontroll arbetar för att minska vattenskadorna i våtrum – det vill säga utrymmen där golv och vägg kontinuerligt utsätts för vatten, till exempel bad- och duschrum, tvättstuga eller WC.

Säkra köket mot vattenskador

Vattenskador i kök har ökat och är nu nästan lika många som vattenskador i badrum. En orsak kan vara att det installeras fler vattenanslutna apparater. Drygt 70 % av vattenskador i kök kan härledas till installationer i diskbänksskåpet.

Bygg Badrummet Rätt

Våtrummet är ett tekniskt komplicerat utrymme och en skadedrabbad del av bostaden. Här presenteras genomtänkta typlösningar för våtrum byggda i trä. Avsnitten om planering och samordning kan användas för alla typer av våtrum.

Installationssystem i energieffektiva byggnader

Energieffektiva byggnader har mycket låga värmeeffektbehov vilket leder till att även små fel får större relativ betydelse. Behovet av att i detalj beskriva, undersöka och analysera detta är stort.

Verktyg för att utvärdera renoveringsalternativ med avseende på hållbarhet

Ett stort antal verktyg för olika hållbarhetsaspekter kombineras med syfte att skapa ett mer komplett verktyg som väger samman och utvärderar olika vägvals påverkan vid renoveringsprocessen.

En socioekonomisk analys av investeringsarbetet i Vivalla

Vid upphandling av ett större renoveringsprojekt genomfördes en beräkning av kostnader och vinster med kravställning på sociala faktorer. Samhällsekonomiska vinster har kunnat påvisas.

Idrifttagning av installationssystem i Stockholmsprojektet

Mätdata från Stockholmsprojektet visade stora skillnader mellan verklig och avsedd funktion för byggnaderna. Därför genomfördes aktiv driftuppföljning.

Kom igång med cirkulärt byggande – goda exempel

Cirkulär ekonomi och cirkulärt byggande är relativt nya begrepp. Vad är det och hur kan du ta dina första steg mot ett cirkulärt byggande?

Återbruk på kontor kan spara både pengar och klimatutsläpp

Att använda begagnat istället för att köpa nytt när du renoverar ett kontor kan minska klimatutsläppen med minst 30% och kostnaden med närmare 60%. Om detta görs på ett kontor på 2 000 kvadratmeter med 170 anställda skulle besparingen kunna bli 2 miljoner kronor, 40 ton avfall och 60 ton koldioxid.

Arbetsguide för återbruk av fastmonterad inredning

I nio steg beskrivs hur man kan öka återbruket av fast kontorsinredning, från kravställning till byggskede. Guiden tar bland annat upp hur man får med återbruksaspekten i förslagshandlingar, projektering, hyresförhandlingar och upphandling.

Energismart renovering av miljonprogrammet

Energimyndigheten har tagit fram ett informationsmaterial för bostadsrättsföreningar om nyttan med att energieffektivisera miljonprogramslägenheter i samband med renovering. Här hittar du inspirerande exempel och tips på åtgärder.

Demonteringstips för återbruk

För att möjliggöra återbruk är det viktigt att produkternas skick behålls från demontering till nymontering. Här får du hjälp på vägen från Centrum för cirkulärt byggande.

Få koll på miljömärkningarna

Numera finns det väldigt många olika miljömärkningar, men vad säger de egentligen? Med Naturskyddsföreningens guide får du snabbt koll.

Nu skrotar vi skräpet

Det finns flera enkla sätt att minska avfallet i våra flerbostadshus. Göteborgs Stad har här tagit fram checklistor och praktiska råd till bostadsbolag och bostadsrättsföreningar som vill förebygga avfall och få mer pengar över till annat.

Fönster – väl värda att underhålla

Sommaren är den tid på året då många av oss ser till att underhålla och förbättra hemma och på landet. Och varför inte ge fönstren en extra översyn i sommar? Se filmen med Gösta Ulvfot, byggnadsvårdare med över 50 års erfarenhet av fönsterrenovering.

Lim och fog är ofta ett ofog

Xylen, hexan, isocyanat, polyvinylacetat, etylhexaylakrylat, fenolresorchinolformaldehyd…. tycker du att det låter krångligt? Det är du inte ensam om! Att jobba hållbart med lim och fog kräver medvetenhet och kunskap. Här får du råd om hur du ska göra.

Välj rätt färg för hälsa och miljö

Ny kulör på fasaden, snyggt lackerade snickerier och en trendig färg på väggarna – det går lätt och snabbt att fixa till det mesta med lite färg. Men bakom den målade ytan döljer sig en mängd olika frågor om hur innehållet i burkarna påverkar dig och din omgivning.
Visar 20 av 528 resultat. Scrolla neråt för att se fler