Filter

Sortera efter

548 träffar

Här skapades metod för återbruk i stor skala

I samarbete med andra parter ville fastighetsbolaget Vasakronan skapa en metod för återbruk i stor skala och gjorde sitt lokalkontor i Sundbyberg till pilotprojekt. Resultatet blev en vinst för både miljö och plånbok. Och det är bara små, udda detaljer som skvallrar om att inredningen är begagnad.
Kontor med glasparti och två rutiga länsfåtöljer framför. Vasakronans lokalkontor i Sundbyberg användes som studieprojekt för att sätta metodik för återbruk i större skala. Foto: Anders Bobert

Bli en mer energieffektiv fastighetsägare

Dags att ta tag i den där energikartläggningen, eller hur? Genom den får du ett bra underlag för att gå vidare och bli en mer energieffektiv fastighetsägare, som tar ansvar för din byggnad och vårt klimat. Här lotsar vi dig fram till guiden som hjälper dig att jaga kWh.
Värmetermostater i källare. Genom att installera ett modernt styr- och övervakningssystem kan du som fastighetsägare minska energianvändningen i ditt hus. Foto: Pixabay

Energideklaration – verktygslådan för ett klimatsmart boende

Varje dag använder vi massor av energi i våra hus, ibland alldeles för mycket och helt i onödan. Energideklaration kan ge svar på var huset läcker energi och vad du kan göra åt det – något som gynnar både plånbok och klimat.

Skydda fastigheten mot klimatförändringar

Takplåtar som slits loss, mögel på vinden, sprickor i fasaden och en vattenfylld källare… Låter det som en ond dröm? Tilltagande klimatförändringar gör den dessvärre tänkbar – men det finns sätt att skydda huset. Här är några tips.

Gör en ekosystemtjänst i vår

Snart är det dags! Så fort nattfrosten ger med sig går det att gräva, plantera och anlägga i rabatter och bostadsområden. Ekosystemtjänster är naturens sätt att ge oss människor hållbara livsmiljöer och en skönare vardag. Vi har guiden för hur du kan göra naturen en gentjänst.

Varde (bättre) ljus!

Som fastighetsägare kan du samarbeta med din kontorshyresgäst och se till att inomhusmiljön blir optimal. Genom att få insikt om problem som kan finnas kring kontorsbelysning och sedan ta itu med åtgärderna i vår checklista blir du en pålitlig värd.
Modernt mötesrum med flera olika armaturer i tak. På Energimyndigheten i Eskilstuna har man arbetat med olika takarmatur för att skapa ett bra ljus. Foto: Energimyndigheten i Eskilstuna

Energiåtgärder vid renovering – möjlighet till kostnadsbesparing

Här visas hur fastighetsägare kan minska kostnader och klimatpåverkan genom energieffektivisering vid renovering.
Bilden visar en fastighet under pågående renovering. Foto: Gregóry Roose, Pixabay

Renoveringsbehov med hänsyn till socioekonomiska aspekter

Hur kan renoveringsbehov och socioekonomiska effekter som renoveringar ger upphov till analyseras?
Foto: Pixabay

Tre innovativa värme- och ventilationssystem

Byte av värme- och ventilationssystem är en åtgärd för energieffektivisering. Här ges en jämförelse av energiprestanda för tre olika lösningar.
Bilden illustrerar kalkylator m.m. som kan användas som hjälpmedel vid utvärdering. Foto: Steve Buisinne, Pixabay

Ökat intresse för vindsombyggnader

Med den ökade bostadsbristen har intresset för att utnyttja vindsutrymmen ökat. Det finns dock flera saker som är viktiga att tänka på, här ges bland annat en beskrivning av hur en vindsombyggnad bör utformas.
Foto: Pixabay

Statistik över energianvändning i handelslokaler

Statens energimyndighet arbetar med att förbättra den nationella energistatistiken för bebyggelsen. Denna rapport redovisar arbetet med att ta fram underlag för energistatistik gällande handelslokaler.
Bilden illustrerar diagram vilket vanligtvis används för att visa resultaten av statistisk data. Foto: Tero Vesalainen, Pixabay

Innemiljö i nytt ljus: Metoder för objektiv bedömning av belysning

En panel av personer har tränats för att göra samstämmiga bedömningar av upplevelsen kring ljusmiljön.
Bilden visar en ljuskälla. Foto: Daniel Reche, Pixabay

Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv

Vad ska renoveras och vem ska finansiera? Här visas hur ett helt nytt cirkulärt tänk kan lösa många av de traditionella frågeställningarna.
Foto: Karin Farsäter

Så skapar du framtidens kontor

Arbetslivet förändras hela tiden, så vad ska du som fastighetsägare satsa på för att erbjuda attraktiva och hållbara kontor? Nu finns en handbok som hjälper dig att sortera i djungeln av trender och budskap - och skapa kontorslokaler som håller i längden.
Modern kontorsmiljö med höjbara bord, avskärmning och växter. I handboken ”Framtidens arbetsplatser” finns råd och tips om hur du kan skapa hållbara kontorsmiljöer för framtiden. Foto: Marit G Engstedt

Energirådgivaren: Använd energideklarationen för att få huset klimatsmart

Solceller, laddstationer och värmesystem är frågor som står i topp när bostadsrättsföreningar kontaktar Energi- och klimatrådgivningen. – Många vill investera i ny teknik för att spara pengar, men ibland finns den största besparingen i deras egen undercentral, säger energirådgivare Ted Lundberg.
Två personer samarbetar vid datorer. Gå igenom husets energideklarationen och förslagen på åtgärder som kan sänka energianvändningen, råder Energi- och klimatrådgivare Ted Lundberg. Foto: Pixabay.

Akademiska Hus gjorde lokalerna effektiva

När Akademiska Hus i Göteborg valde att slå samman fem kontor till ett gemensamt, aktivitetsbaserat landskap var målet att öka samarbetet och nätverkandet mellan de anställda. Som fastighetsägare kan du också erbjuda liknande lösning med ökad trivsel, energibesparing och lokaleffektivitet som vinst.
Ett modernt kontor med olika sittgrupper och arbetsbord. I entrén till Akademiska Hus Kontor ligger "vardagsrummet" där man kan umgås med kollegor eller slå sig ner med sin laptop och arbeta. Foto: Ulrika Ernström

Vilka krav kan man ställa på kontorsbelysning?

Belysningen på kontor ska passa arbetsuppgifterna och den enskilde personen. Den ska anpassas till de synkrav som arbetsuppgifterna ställer och de arbetandes olika förutsättningar.
Foto: Fredericomeyer, Pixabay

Tänk om! Energirenoveringsstrategier av hyresrätter

Hur ser möjligheterna ut att genomföra omfattande energirenoveringar för fastighetsägare av hyresrätter? I en intervjustudie analyseras trender med avseende på hållbarhetsaspekter.
Foto: Gerd Altmann, Pixabay.

Bygga om och samtidigt bevara kulturarvet – är det möjligt?

Hur kan det befintliga byggnadsbeståndet energieffektiviseras utan att riskera att det kulturarv som äldre byggnader besitter förstörs? Detta studeras och beskrivs närmare i denna artikel.
Foto: Google maps.

Relining eller rörbyte – en jämförelse med LCA

Det finns flera olika alternativ för renovering av avloppsrör. Varje metod har sina för och nackdelar, men vilken av metoderna har lägst miljöpåverkan? Läs mer här för att ta reda på detta!
Foto: Steve Buisinne, Pixabay.
Visar 20 av 548 resultat. Scrolla neråt för att se fler