Filter

Sortera efter

162 träffar

Färdplaner ska ta oss till det hållbara samhället

Sverige har tagit initiativ för att bli ett av världens första fossilfria länder och år 2050 ska vi inte längre orsaka några nettoutsläpp av växthusgaser. Men tiden dit är kort och utmaningarna är många – med hjälp av färdplaner för branscher och regioner ska vi ta oss till en klimatneutral framtid.

Omrenovering – energieffektivt med bevarad kultur

Stora värmeförluster genom golv, väggar och tak är en realitet i många äldre flerbostadshus. När det gäller kulturhistoriskt värdefulla fastigheter som står inför en renovering, är utmaningen att energieffektivisera utan att förstöra äldre värden och inventarier.

Planera för hållbar renovering med kostnadsfritt verktyg

Hur hållbar blir egentligen renoveringen av fastigheten? Den frågan kan vara svår att bedöma för en fastighetsägare, men det finns hjälp att få – med det kostnadsfria verktyget Renobuild går det att värdera olika alternativ redan på planeringsstadiet.

Smart styrning kan spara energi i villan

Går det att spara energi genom att styra ventilationen efter aktiviteter i huset? Forskare vid RISE har undersökt saken och kommit fram till att värmebehovet kan minska rejält med behovsstyrd ventilation – något som spås få störst genomslag vid ombyggnation av äldre hus och i nya villor.

Stöd och bidrag 2019 för hållbart byggande och renovering

Här är en sammanställning av bidrag som finns att söka under 2019 för småhusägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och organisationer som planerar för framtiden.

Putsad fasad med stor energibesparingspotential

Tänk att kunna minska ditt hus energianvändning genom att använda isolerande puts. Supermaterialet, som redan finns och används med framgång i Schweiz, testas nu för svenska förhållanden på Chalmers. Bättre U-värde och tunnare konstruktion är två effekter.

Boendeinflytande lönar sig

En fastighetsägare som står inför en ombyggnad av sitt hyreshus har mycket att vinna på att ge de boende möjlighet till inflytande tidigt i processen. Här får du sju goda skäl att erbjuda ett boendeinflytande utöver vad lagen kräver.
Bild: Mostphotos

Lucka 23: Det är lätt att göra rätt!

Vill du satsa på ett gott nytt och miljövänligt år? Med små steg i vardagen kan både privatpersoner och bostadsrättsföreningar minska sin energianvändning och klimatpåverkan. Tipsen kommer från klimat- och energirådgivarna i Lappland.

TV-kameran avslöjar rörens hemligheter

Tröga avlopp, läckage eller installationer som strular – att hålla koll på fastighetens rörsystem är inte det lättaste för fastighetsägare och bostadsrättsföreningens styrelse. Men med en miniatyrkamera går det att inspektera rören från insidan och därmed få underlag för underhåll och renovering.

Tilläggsisolera huset – praktiska tips om hur du gör

Drar det kallt från väggarna vintertid? Är det för varmt på sommaren? Då kanske du funderar på att tilläggsisolera huset. Men det gäller att tänka efter före och välja rätt material och metod. Här kan du ladda ner 30 sidor handfasta tips för en lyckad tilläggsisolering.

Sommarbygge? Satsa på rätt virke

Altaner, staket, trappor och bodar – ibland finns det anledning att använda tryckimpregnerat virke för att bygget ska hålla. Men att bygga hållbart innebär också att veta varifrån virket kommer och att se till att kemikalier inte hamnar i naturen. Här är några tips för dig som bygger i sommar!

Energismart renovering av miljonprogrammet

Energimyndigheten har tagit fram ett informationsmaterial för bostadsrättsföreningar om nyttan med att energieffektivisera miljonprogramslägenheter i samband med renovering. Här hittar du inspirerande exempel och tips på åtgärder.

Demonteringstips för återbruk

För att möjliggöra återbruk är det viktigt att produkternas skick behålls från demontering till nymontering. Här får du hjälp på vägen från Centrum för cirkulärt byggande.

Få koll på miljömärkningarna

Numera finns det väldigt många olika miljömärkningar, men vad säger de egentligen? Med Naturskyddsföreningens guide får du snabbt koll.

Nu skrotar vi skräpet

Det finns flera enkla sätt att minska avfallet i våra flerbostadshus. Göteborgs Stad har här tagit fram checklistor och praktiska råd till bostadsbolag och bostadsrättsföreningar som vill förebygga avfall och få mer pengar över till annat.

Fönster – väl värda att underhålla

Sommaren är den tid på året då många av oss ser till att underhålla och förbättra hemma och på landet. Och varför inte ge fönstren en extra översyn i sommar? Se filmen med Gösta Ulvfot, byggnadsvårdare med över 50 års erfarenhet av fönsterrenovering.

Gröna tak – samspel mellan människa och natur

Gröna tak har positiv påverkan på både klimat och miljö. På många håll i världen är gröna tak en etablerad företeelse, och i Sverige ökar efterfrågan för denna nygamla byggteknik stadigt. Forskningsinstitutet RISE har tagit fram en kostnadsfri handbok i konsten att anlägga ett grönt tak.

Bygg miljösmart med en livscykelanalys

Ett nytt husbygge innebär en rad moment som alla har en miljöpåverkan. Naturresurser ska utvinnas för bygget och när det är dags för rivning måste materialet omhändertas på något vis. Genom att använda en livscykelanalys kan du ta reda på hur du bygger riktigt klimatsmart, idag och inför framtiden.

"Vi stöder färdplaner som gör skillnad för klimatet!"

- En viktig del i Informationscentrum för hållbart byggandes uppdrag är att ta initiativ som i praktisk handling leder till en lägre klimatbelastning. Därför stöder vi Lokal Färdplan Malmö 2030 och de andra färdplaner som verkar för att nå detta mål, skriver koordinator Johan Nuder.

Fönster i fokus 30 maj

Ljusinsläpp, värmeisolering, estetiska värden och hållbarhet – när det kommer till fönster finns många viktiga aspekter att ta hänsyn till. Torsdag 30 maj firas Fönsterrenoveringens dag – ett bra tillfälle att skänka husets fönster lite extra omtanke!
Visar 20 av 162 resultat. Scrolla neråt för att se fler