Filter

Sortera efter

107 träffar

Kom igång som kilowattjägare!

Energikalkyl och energikartläggning – det är bra redskap för att börja jaga kilowatt där hemma. Lägre energianvändning både minskar klimatavtrycket från ditt boende och trimmar elräkningen. Här är 11 tips för att komma igång som kilowattjägare.

Vad är hållbart byggande?

Begreppet hållbarhet hör vi idag i många olika sammanhang; hållbar konsumtion, hållbar livsstil och hållbar samhällsutveckling är några exempel. Men vad innebär egentligen begreppet hållbarhet på ett övergripande plan och vad betyder mer specifikt hållbart byggande? Här reder vi ut begreppen.

Konstruktionen avgörande för brandsäker cellplast

Vid en fastighetsbrand i Skövde i januari 2019 spreds elden via isolering i cellplast till grannhuset. Är cellplasten farlig? "Byggnadens konstruktion och materialsystem betyder mer för brandsäkerheten än enstaka material", säger Patrick Van Hees, professor i brandteknik vid Lunds universitet.

HSB brf Aspnäs satsar på solceller

Fastighetsel till ett värde av ca 26 300 kronor på bara tre månader – det är facit för HSB brf Aspnäs som våren 2018 installerade solceller på två av sina fasader. "När solcellerna är avskrivna om 15 år blir det ren vinst under minst 25 år", säger Morgan Jemtsveden, som drivit upphandlingen.

HSB brf Pelarsalen – prisbelönt flerbostadshus i trä

Tre sjuvåningshus byggda i svenskt trä, har korats till vinnare av årets Träbyggnadspris i Växjö kommun. Förutom utmärkelsen, kan de boende i de 89 lägenheterna glädja sig åt att bo i hus med mindre klimatpåverkan än vad ett lika stort hus i betong orsakar.

Ventilationsguide för äldre fastigheter visar vägen till energieffektivisering

Äldre fastigheter med självdrag kan spara upp till 45 procent av energianvändningen genom värmeåtervinning och modern ventilation. Det visar tester genomförda av Sustainable Innovation, Statens fastighetsverk och Lunds universitet, som resulterat i en ventilationsguide för kulturhistoriska byggnader

Klimatinfo för alla – hållbarhetens ”lilla gröna”

Klimatfrågan är en av vår tids stora frågor och något som berör oss alla. Ändå kan det vara svårt att värdera fakta och sätta in dem i ett samhällsperspektiv. Det är utgångspunkten för boken Klimatinfo för alla, ett samarbetsprojekt mellan tankesmedjan Fores och Studiefrämjandet Vuxenskolan.

Kemikaliesmarta materialval i skolan ger mätbara resultat

En helt kemikaliefri inomhusmiljö är omöjlig att nå, men genom planering och medvetna val kommer man långt. Det visar IVL-projektet ”Kemikaliesmarta åtgärder i förskola” och Stockholms-förskolan Hovet som byggts med byggprodukter som är miljöbedömda genom Byggvarubedömningen.

LCA av byggsystem visar klimatpåverkan

År 2045 ska nettoutsläppen av växthusgaser vara noll enligt Sveriges miljömål. För byggsektorn, där material och byggande idag kan ge större utsläpp än uppvärmning, finns stora möjligheter att få ner koldioxidutsläppen. Det visar en IVL-rapport om olika byggsystem.

Svenskt trä i fokus på nya Materialgalleriet

Att bygga i trä ligger i tiden. I ny permanent utställning visar Svenskt Trä träprodukter på Materialgalleriet hos Studio B3 i Stockholm. Här finns inspiration för både inredningsdesign och arkitektur i form av produktprover, broschyrer och byggbeskrivningar.

Boverket stöttar satsning på gröna städer

Ätbara parker, landskap för fjärilar och grönblåa stråk – det är några exempel på hur svenska kommuner med hjälp av statsbidrag ska få in fler ekosystemtjänster i stadsmiljö. Hösten 2018 beviljade Boverket 135 miljoner till 50 kommuner från norr till söder som gör gröna satsningar

Svenska kommuner dåligt förberedda på extremregn

Sveriges kommuner bör satsa mer på ”blå-grön" infrastruktur för att klara den pågående klimatförändringen. Det skriver Sweco i en ny Urban Insight-rapport som fokuserar på strategier för att hantera dagvatten och förebygga skador vid extrema regn.

Ekosystemtjänster - film, spel och ny rapport

Sveriges länsstyrelser har under tre år kartlagt svenska landskap för att visa hur fungerade livsmiljöer kan bevaras och stärkas. Nu slutredovisas Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige. Se också Boverkets film om ekosystem i staden.

Spillvärme kan användas i fastigheter

Varje år slösas stora mängder energi bort i storstäder – EU-projektet Reuseheat ska visa olika metoder för att återvinna outnyttjad värme som kan användas i fastigheter. "Städerna skulle kunna vara självförsörjande på värme", säger Kristina Lygnerud, IVL och programansvarig för Reuseheat.

Hälsopåverkan av byggmaterial fortfarande relativt outforskat

Det finns fortfarande få vetenskapliga studier som gäller hormonpåverkan och cancerutveckling relaterat till emissioner från byggmaterial i inomhusmiljö – detta trots att hundratals olika organiska ämnen finns i våra hem. Det visar Folkhälsomyndighetens sammanställning ”Kemikalier i inomhusmiljön”.

ABC - ordlista för hållbart byggande

Det finns en rad olika organisationer, bedömningssystem, deklarationer och metoder inom området hållbart byggande. Här är en guide över vanliga begrepp och aktörer. Listan uppdateras efterhand – hör av dig till kontakt@ichb.se om det är något du saknar och vill ha en kortfattad förklaring till.

Resultatkonferensen fylld av energi - se filmerna

Nu kan du se filmerna från BeBos och Beloks Resultatkonferens här på ichb.se. Förmiddagsprogrammet finns i sin helhet samt BeBo:s eftermiddagsprogram. I anslutning till filmerna hittar du även talarnas presentationer i pdf-format.

77 miljoner till forskning om energieffektiv bebyggelse

Forskningsprogrammet E2B2, som stödjer projekt inom energieffektivt byggande och boende, har beslutat om forskningsbidrag på sammanlagt 77 miljoner kronor. Pengarna går till 25 olika projekt som ska bidra till energieffektivisering och omställning av energisystemet.

Svensk skog kan bli råvara i fossilfri färg och lim

Den svenska skogen kan bli en allt viktigare råvaruleverantör för hållbart byggande och renovering. I projektet ”Lim och färg” är målet att kunna ersätta fossila komponenter i dagens lim- och färgprodukter med biobaserade lösningar.

Lucka 8: Bra att veta...

Vet du att bygg- och fastighetssektorn står för 18 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige? Svårt att greppa, men om vi säger att det är i samma storlek som utsläppen från alla bilar så börjar man förstå vidden. Lucka 8 ger dig ett kort intro till växthusgaser.
Visar 20 av 107 resultat. Scrolla neråt för att se fler