Filter

Sortera efter

27 träffar

"Färdplan 2045 får oss att gå från ord till handling"

Cement står för cirka 90 % av betongens klimatpåverkan. Därför behövs ett tekniksprång inom cementtillverkningen. För att det ska lyckas behöver politiken visa ledarskap och handlingskraft. Detta skriver Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, i sin krönika på Omvärldsbevakning Byggtjänst.

Med nya glasögon blir klimatkrisen en klimatkraft

Krönika av Johan Nuder.
Foto: Mostphotos

Revirpinkande reducerar inte energi

Krönika av Willy Osciansson

Krönika: Vi kan inte vänta - bygg i trä!

KRÖNIKA KARIN LÖFGREN: Allt fler forskningsresultat visar att kring 50% av växthusgasutsläppen från byggsektorn sker i produktionsskedet och i ROT. Medan klimatsmartare byggmaterial och processer utvecklas kan vi redan nu bygga med trästommar. Där träd avverkas växer nya upp. Varför vänta?

Krönika: "Det analoga staketet hindrar ett hållbart byggande"

KRÖNIKA JOHAN NUDER: "Det som är så spännande är att det inte bara är effektivitetsvinster i det här – det är ännu mer ett bidrag till att bygga mera hållbart. När flöden digitaliseras går mindre material till spillo, det behövs mindre energi och förutsättningarna att arbeta mera cykliskt ökar."
Vägvisare Analog-Digital. Bild: Mostphotos

Krönika: "Vi ska dekonstruera, inte demolera!"

Amanda Borneke, kvalitets- och miljöledare på CS riv & håltagning AB, tycker det är hög tid att branschen får in cirkulära affärsmodeller: "Det handlar om att minska efterfrågan på icke-förnybara råmaterial, minska produktionen av avfall och maximera värdet av återvunna material."
Bild: Amanda Borneke, kvalitets- och miljöledare på CS riv & håltagning AB. Fotograf: Anna-Carin Isaksson.

Nyårskrönika av Johan Nuder: "Härligt, 2019 finns massor att uträtta!"

2018 var ett år fullt av insikter om att ett stort arbete måste göras för hållbart byggande. Vi sjösatte vår webb och började paddla. Det har hänt oerhört mycket och det finns ännu mer att uträtta under 2019 – vilken härlig känsla!
Kajak vinter i skärgården

Nyårskrönika av Johan Nuder: "Härligt, 2019 finns massor att uträtta!"

2018 var ett år fullt av insikter om att ett stort arbete måste göras för hållbart byggande. Vi sjösatte vår webb och började paddla. Det har hänt oerhört mycket och det finns ännu mer att uträtta under 2019 – vilken härlig känsla!

Krönika: "Rött, svart eller vitt – hur renoverar du?"

Att ersätta bra med sämre är klimat- och resursmässigt tveksamt, men det stjälper även den långsiktiga ekonomiska kalkylen som säger att nästa renovering ska göras om tidigast 30 år. Kulturhistorikern och krönikören Sofia Meurks lösning heter: inventera mera!

Krönika: "Felplanerade bostadsrätter ökar resursslöseri."

Bostadsrenoveringar omsätter stora belopp och resurser. Forskaren Paula Femenías lyfter i sin krönika fram en studie som visar att det faktiska inre underhållet är 40 procent högre än normalt i moderna bostadsrätter. Både yrkesfolk och privatpersoner behöver bli mer medvetna om problemet.

Krönika av Helena Granström: "Varje människas ansvar i skenande tid."

Här återpublicerar vi en utsändning från programmet OBS i Sveriges Radios P1. Det är författaren Helena Granström som funderar över det personliga ansvaret som tycks ha förlorat sin poäng i vår tid, inte minst kring klimatfrågan – men kanske är det precis då moralen blir relevant.

Krönika: "Pajkastningen mellan trä och betong måste upphöra."

KRÖNIKA: "Den pajkastning som i dag förekommer mellan företrädare för betong och trä tillför inget positivt. I stället behöver branschen gemensam hållbarhetsstrategi." Det skriver Johnny Kellner, energi- och klimatstrateg, i en debattartikel publicerad i Byggindustrin och nu även här.
Pumpa associerar till paj och pajkastning. Pajkastningen mellan trä ch beting måste uphöra säger Johnny Kellner. Illustration: Mostphotos

Krönika: "Tänk globalt. Agera lokalt!"

KRÖNIKA: Rudolf Antoni, vice vd och näringspolitisk chef på Fastighetsägarna, har skrivit krönikan som uppmärksammar att det idag är FN-dagen. Hans uppmaning riktar sig till oss alla: "Planeten är inte större än att alla kan vara med och påverka den."

Krönika: ”Låt oss bygga hus som vi stolt kan lämna över till våra barn"

KRÖNIKA: Den här veckan lyfter vi fram klimat- och energirådgivare Peter Palos krönika från Energivärlden. Trots all kunskap som finns idag så kommer inte energismart byggande i första rummet.
Peter Palo, klimat- och energirådgivare Foto: Lapplands kommunalförbund

Veckans gästkrönika: Holistiskt tänkande ger hållbara samhällen

VECKANS KRÖNIKA AV KRISTINA MJÖRNELL, Affärs-och innovationsområdeschef på RISE, adjungerad professor LTH, koordinator för forskningsmiljön SIRen: "Hållbarhet existerar i flera dimensioner. Det är holistiskt tänkande som ger hållbara samhällen."

Veckans gästkrönika: Hållbar utveckling är en process - inte ett projekt

KRÖNIKA AV LISE-LOTT LARSSON KOLESSAR, hållbarhetsstrateg, White: Att planera och bygga hållbart handlar om att våga tänka långsiktigt, ta ledningen och att visa mod. Ingen lagstiftning tvingar oss, Men vill vi åstadkomma det här tillsammans så kommer det att löna sig. För alla.
Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White arkitekter.

Veckans gästkrönika: Hållbara städer - ett klassiskt Moment 22?

VECKANS KRÖNIKA: SABO har med Kombohusen visat att det går att bygga nyckelfärdigt till 25 procent under marknadspris. Det är en del i det helhetstänk som behövs för att ta oss ur byggandets Moment 22. Svårt, men den som satsar långsiktigt kommer att bli rikligt belönad.

Veckans gästkrönika: "Solceller kan göra hållbart byggande till en folkrörelse"

VECKANS KRÖNIKA: Visst kan hållbar renovering och nybyggnation bli en folkrörelse! Stefan Olsson, Energikontoren Sverige skriver i veckans krönika om den flödande energi som solen förser oss med och om alla de möjligheter det innebär för mindre klimatpåverkan och mer bra magkänsla.

Veckokrönika: Sim sala BIM - så blev vi hållbara

VECKANS JOHAN: Det är enkelt att förstå hur vi kan effektivisera arbetet med att bygga hus genom att få ”digital koll”. Att vara effektiv betyder inte att man per automatik blir hållbar, men att bli effektiv med hjälp av digitaliseringen underlättar möjligheten att vara hållbar.

Veckokrönika: Vi behöver vår tids BKK!

VECKANS JOHAN: Ibland behöver man blicka bakåt för att kunna se framåt. Under 1960-talet skulle vi bygga så mycket på kort tid. Nu ska vi ställa om till ett hållbart byggande – ­även det på relativt kort tid. Koordination är nyckeln idag som då.
Bild: Mostphotos
Visar 20 av 27 resultat. Scrolla neråt för att se fler