Filter

Sortera efter

19 träffar

Krönika: "Rött, svart eller vitt – hur renoverar du?"

Att ersätta bra med sämre är klimat- och resursmässigt tveksamt, men det stjälper även den långsiktiga ekonomiska kalkylen som säger att nästa renovering ska göras om tidigast 30 år. Kulturhistorikern och krönikören Sofia Meurks lösning heter: inventera mera!

Krönika: "Felplanerade bostadsrätter ökar resursslöseri."

Bostadsrenoveringar omsätter stora belopp och resurser. Forskaren Paula Femenías lyfter i sin krönika fram en studie som visar att det faktiska inre underhållet är 40 procent högre än normalt i moderna bostadsrätter. Både yrkesfolk och privatpersoner behöver bli mer medvetna om problemet.

Krönika av Helena Granström: "Varje människas ansvar i skenande tid."

Här återpublicerar vi en utsändning från programmet OBS i Sveriges Radios P1. Det är författaren Helena Granström som funderar över det personliga ansvaret som tycks ha förlorat sin poäng i vår tid, inte minst kring klimatfrågan – men kanske är det precis då moralen blir relevant.

Krönika: "Pajkastningen mellan trä och betong måste upphöra."

KRÖNIKA: "Den pajkastning som i dag förekommer mellan företrädare för betong och trä tillför inget positivt. I stället behöver branschen gemensam hållbarhetsstrategi." Det skriver Johnny Kellner, energi- och klimatstrateg, i en debattartikel publicerad i Byggindustrin och nu även här.
Pumpa associerar till paj och pajkastning. Pajkastningen mellan trä ch beting måste uphöra säger Johnny Kellner. Illustration: Mostphotos

Krönika: ”Låt oss bygga hus som vi stolt kan lämna över till våra barn"

KRÖNIKA: Den här veckan lyfter vi fram klimat- och energirådgivare Peter Palos krönika från Energivärlden. Trots all kunskap som finns idag, så är menar han att energismart byggande inte i första rummet.
Peter Palo, klimat- och energirådgivare Foto: Lapplands kommunalförbund

Krönika: "Tänk globalt. Agera lokalt!"

KRÖNIKA: Rudolf Antoni, vice vd och näringspolitisk chef på Fastighetsägarna, har skrivit krönikan som uppmärksammar att det idag är FN-dagen. Hans uppmaning riktar sig till oss alla: "Planeten är inte större än att alla kan vara med och påverka den."

Veckans gästkrönika: Hållbar utveckling är en process - inte ett projekt

KRÖNIKA AV LISE-LOTT LARSSON KOLESSAR, hållbarhetsstrateg, White: Att planera och bygga hållbart handlar om att våga tänka långsiktigt, ta ledningen och att visa mod. Ingen lagstiftning tvingar oss, Men vill vi åstadkomma det här tillsammans så kommer det att löna sig. För alla.
Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White arkitekter.

Veckans gästkrönika: Holistiskt tänkande ger hållbara samhällen

VECKANS KRÖNIKA AV KRISTINA MJÖRNELL, Affärs-och innovationsområdeschef på RISE, adjungerad professor LTH, koordinator för forskningsmiljön SIRen: "Hållbarhet existerar i flera dimensioner. Det är holistiskt tänkande som ger hållbara samhällen."

Veckans gästkrönika: "Solceller kan göra hållbart byggande till en folkrörelse"

VECKANS KRÖNIKA: Visst kan hållbar renovering och nybyggnation bli en folkrörelse! Stefan Olsson, Energikontoren Sverige skriver i veckans krönika om den flödande energi som solen förser oss med och om alla de möjligheter det innebär för mindre klimatpåverkan och mer bra magkänsla.

Veckans gästkrönika: Hållbara städer - ett klassiskt Moment 22?

VECKANS KRÖNIKA: SABO har med Kombohusen visat att det går att bygga nyckelfärdigt till 25 procent under marknadspris. Det är en del i det helhetstänk som behövs för att ta oss ur byggandets Moment 22. Svårt, men den som satsar långsiktigt kommer att bli rikligt belönad.

Veckokrönika: Sim sala BIM - så blev vi hållbara

VECKANS JOHAN: Det är enkelt att förstå hur vi kan effektivisera arbetet med att bygga hus genom att få ”digital koll”. Att vara effektiv betyder inte att man per automatik blir hållbar, men att bli effektiv med hjälp av digitaliseringen underlättar möjligheten att vara hållbar.

Veckokrönika: Vi behöver vår tids BKK!

VECKANS JOHAN: Ibland behöver man blicka bakåt för att kunna se framåt. Under 1960-talet skulle vi bygga så mycket på kort tid. Nu ska vi ställa om till ett hållbart byggande – ­även det på relativt kort tid. Koordination är nyckeln idag som då.
Bild: Mostphotos

Veckokrönika: Elefanten i rummet

VECKANS JOHAN: Ibland räknar man på fel saker och ibland räknar man fel. I samhällsbruset handlar det oftast om behovet av att skärpa kraven för nybyggda hus. Men hallå, är det en elefant i rummet? Vi borde diskutera det befintliga beståndets förbrukning mer än vi gör idag.

Veckokrönika: Om vikten av att inte glömma grodan i kastrullen

VECKANS JOHAN: Kan man mäta social hållbarhet? Varför skulle man vilja det, och hur skulle man göra det? Vad är det överhuvudtaget? Det är spännande med frågor som väcker tankar, det får oss att utvecklas! Jag vill spinna vidare i tankarna och kanske lyckas få någon annan att också göra det.

Veckokrönika: Hållbarhetsarbetet är ett lagspel

För att nå ett hållbart byggande och miljö- och klimatmålen behöver branschen arbeta tillsammans över kompetens- och traditionsgränser. För att lyckas krävs gemensamma lösningar på stora, ofta komplexa frågeställningar.
Hållbarhet kräver lagspel. Foto: Mostphotos

Veckokrönika: OS i hållbarhet - vem vill inte stå överst på den prispallen?

Som det ser ut idag är det svårt att hitta samma ångande tävlingsanda i byggbranschen som den vi sett i OS. Men med enhetliga spelregler och förutbestämda grenar skulle nog byggbranschens aktörer komma taggade till gemensam start - och nå toppresultat i hållbarhet.

Veckokrönika: Låt magkänslan och miljöindikatorerna bli dina drivkrafter

Vi vet att vi alla belastar miljön på ett negativt sätt, men vi vet inte i detalj vad som belastar mest. Med hjälp av Boverkets miljöindikatorer kan vi se bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan ur ett helhetsperspektiv.

Veckokrönika: Plötslig händer det – om du vill

Hållbarhetsfrågan är en balansräkning mellan både känslor och ekonomi. Det måste finnas en vilja att förändras och det måste finnas en möjlighet, någon som visar hur man går tillväga.

Veckokrönika: "Symboler som skapar handling"

Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, reflekterar i sin första veckokrönika över symbolen för energideklarationer som sitter i entréer och trapphus.
Visar 19 av 19 resultat.